Verdrag van Londen (1839)

Het Verdrag van Londen van 1839 was een verdrag dat op 19 april 1839 werd ondertekend tussen de Europese grootmachten, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België. Het staat ook bekend als het Eerste Verdrag van Londen, het Verdrag van 1839 en het Scheidingsverdrag van Londen.

Dit verdrag was nodig omdat Nederland het "Verdrag der XXIV Artikelen" van 1831 niet wilde ondertekenen. In dit verdrag stond dat België een eigen land was. Het bevestigde de onafhankelijkheid van het Duitstalige deel van Luxemburg. Het belangrijkste deel van het verdrag was dat België altijd neutraal moest blijven. Ook moesten de ondertekenaars van het verdrag België beschermen als het werd aangevallen.

Het verdrag zou mede de oorzaak zijn van de Eerste Wereldoorlog. Toen het Duitse Rijk in augustus 1914 België binnenviel, verklaarde het Verenigd Koninkrijk slechts enkele dagen later, op 4 augustus, de oorlog."Het vodje papier - Meld je vandaag aan", Canadees Oorlogsmuseum.
"Het vodje papier - Meld je vandaag aan", Canadees Oorlogsmuseum.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3