Verdrag van Londen (1839)

Het Verdrag van Londen van 1839 was een verdrag dat op 19 april 1839 werd ondertekend tussen de Europese grootmachten, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België. Het staat ook bekend als het Eerste Verdrag van Londen, het Verdrag van 1839 en het Scheidingsverdrag van Londen.

Dit verdrag was nodig omdat Nederland het "Verdrag der XXIV Artikelen" van 1831 niet wilde ondertekenen. In dit verdrag stond dat België een eigen land was. Het bevestigde de onafhankelijkheid van het Duitstalige deel van Luxemburg. Het belangrijkste deel van het verdrag was dat België altijd neutraal moest blijven. Ook moesten de ondertekenaars van het verdrag België beschermen als het werd aangevallen.

Het verdrag zou mede de oorzaak zijn van de Eerste Wereldoorlog. Toen het Duitse Rijk in augustus 1914 België binnenviel, verklaarde het Verenigd Koninkrijk slechts enkele dagen later, op 4 augustus, de oorlog."Het vodje papier - Meld je vandaag aan", Canadees Oorlogsmuseum.Zoom
"Het vodje papier - Meld je vandaag aan", Canadees Oorlogsmuseum.

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Verdrag van Londen van 1839?


A: Het Verdrag van Londen van 1839 was een verdrag dat op 19 april 1839 werd ondertekend door de Europese grootmachten, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België.

V: Waarom was het Verdrag van Londen van 1839 nodig?


A: Het Verdrag van Londen van 1839 was nodig omdat Nederland het "Verdrag der XXIV Artikelen" van 1831 niet wilde ondertekenen. In dit verdrag stond dat België een eigen land was.

V: Wat bevestigde het Verdrag van Londen van 1839?


A: Het Verdrag van Londen van 1839 bevestigde de onafhankelijkheid van het Duitstalige deel van Luxemburg.

V: Wat was het belangrijkste deel van het Verdrag van Londen van 1839?


A: Het belangrijkste deel van het Verdrag van Londen van 1839 was dat België altijd neutraal moest blijven.

V: Wat was de verplichting van degenen die het Verdrag van Londen van 1839 ondertekenden?


A: De ondertekenaars van het Verdrag van Londen van 1839 moesten België beschermen als het aangevallen werd.

V: Hoe is het Verdrag van Londen van 1839 verbonden met de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog?


A: Er wordt gezegd dat het Verdrag van Londen van 1839 deel uitmaakt van de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. Toen het Duitse Rijk België binnenviel in augustus 1914, verklaarde het Verenigd Koninkrijk slechts enkele dagen later, op 4 augustus, de oorlog.

V: Waren er veel landen die elkaar de oorlog verklaarden tijdens de Eerste Wereldoorlog?


A: Ja, er waren veel landen die elkaar de oorlog verklaarden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3