Vibrato

Vibrato is een reeks van zeer snelle veranderingen op en neer in de toonhoogte van een noot. Het is als een opzettelijke, gecontroleerde wiebel. Het woord "vibrato" is verwant met het woord "vibreren".

Vibrato wordt gebruikt om een melodie mooier te laten klinken door haar expressiever te maken. Zangers gebruiken vibrato, vooral wanneer ze dramatische solomuziek zingen, zoals opera. In Italië wordt het vibrato van een zanger soms "tremolo" genoemd.

Violisten en andere bespelers van snaarinstrumenten produceren vibrato door de vinger heen en weer te bewegen op de toets. Vibrato moet voorzichtig worden aangeleerd, want de hand moet zeer ontspannen zijn. Veel beginners die met vibrato beginnen, proberen te snel te vibreren en dat geeft een onaangenaam geluid. Vibrato kan op blaasinstrumenten worden geproduceerd door kleine veranderingen in de controle van de ademhaling.

Musici zijn het soms oneens over hoeveel vibrato er in vroeger tijden werd gebruikt. Mensen die muziek uit de Renaissance of Barok spelen op historische instrumenten spelen soms zonder vibrato. Anderen denken dat de spelers uit die tijd wel vibrato gebruikten.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3