Vibrato

Vibrato is een reeks van zeer snelle veranderingen op en neer in de toonhoogte van een noot. Het is als een opzettelijke, gecontroleerde wiebel. Het woord "vibrato" is verwant met het woord "vibreren".

Vibrato wordt gebruikt om een melodie mooier te laten klinken door haar expressiever te maken. Zangers gebruiken vibrato, vooral wanneer ze dramatische solomuziek zingen, zoals opera. In Italië wordt het vibrato van een zanger soms "tremolo" genoemd.

Violisten en andere bespelers van snaarinstrumenten produceren vibrato door de vinger heen en weer te bewegen op de toets. Vibrato moet voorzichtig worden aangeleerd, want de hand moet zeer ontspannen zijn. Veel beginners die met vibrato beginnen, proberen te snel te vibreren en dat geeft een onaangenaam geluid. Vibrato kan op blaasinstrumenten worden geproduceerd door kleine veranderingen in de controle van de ademhaling.

Musici zijn het soms oneens over hoeveel vibrato er in vroeger tijden werd gebruikt. Mensen die muziek uit de Renaissance of Barok spelen op historische instrumenten spelen soms zonder vibrato. Anderen denken dat de spelers uit die tijd wel vibrato gebruikten.

Vragen en antwoorden

V: Wat is vibrato?


A: Vibrato is een reeks zeer snelle veranderingen omhoog en omlaag in de toonhoogte van een noot, waardoor het klinkt als een opzettelijke, gecontroleerde wiebeling.

V: Waarom wordt vibrato gebruikt?


A: Vibrato wordt gebruikt om een melodie mooier te laten klinken door deze expressiever te maken.

V: Wie gebruikt vibrato?


A: Zangers gebruiken vibrato, vooral bij dramatische solomuziek zoals opera, en violisten en andere bespelers van snaarinstrumenten produceren vibrato door de vinger op de toets heen en weer te bewegen.

V: Hoe wordt het vibrato van een zanger soms in Italië genoemd?


A: Het vibrato van een zanger wordt in Italië soms "tremolo" genoemd.

V: Hoe produceren muzikanten vibrato op blaasinstrumenten?


A: Muzikanten produceren vibrato op blaasinstrumenten door kleine veranderingen in de ademhaling.

V: Waarom moeten beginners vibrato zorgvuldig leren?


A: Beginners moeten vibrato zorgvuldig leren omdat de hand heel ontspannen moet zijn, en te snel vibreren geeft een onaangenaam geluid.

V: Zijn musici het oneens over hoeveel vibrato vroeger gebruikt werd?


A: Ja, muzikanten zijn het soms oneens over hoeveel vibrato vroeger gebruikt werd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3