Viridiplantae

Viridiplantae ("groene planten") vormen de clade waartoe de groene algen en landplanten behoren.

In sommige classificatiesystemen worden zij Plantae genoemd, door het traditionele plantenrijk (Embryophyten) uit te breiden met de groene algen.

Adl en collega's, die in 2005 een classificatie voor eukaryoten hebben opgesteld, gebruikten de naam Chloroplastida voor deze groep, die aangeeft dat de groep primaire chloroplasten met groen chlorofyl heeft. Zij verwierpen de naam Viridiplantae op grond van het feit dat de meeste soorten geen planten zijn, zoals traditioneel wordt begrepen.

Er zijn meer dan 350.000 soorten Viridiplantae.

Groepsstructuur

De monofyletische Chlorophyta en Charophyta worden ingedeeld bij de Viridiplantae. Een gangbare classificatie is:

Groene algen' wordt hier niet gebruikt omdat ze zeker niet monofyletisch zijn. Het is gewoon een gemakkelijke term voor Chlorophyta en Charophyta samen.

Over de indeling lopen de meningen uiteen. Een andere opvatting is dat alleen de Charophyceae nauw verwant zijn met landplanten, en die indeling wordt vereenvoudigd als:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3