Waadvogel

Wader is een veelgebruikte term in de ornithologie voor vogels die in ondiep water rondlopen. Soms worden ze kustvogels genoemd. Het zijn leden van de orde Charadriiformes, die watervogels zijn. Onder de Charadriiformes vallen ook zeevogels met zwemvliezen. De evolutionaire relaties van deze vogels zijn zeer gecompliceerd.

De meeste steltlopers leven in waterrijke gebieden of aan de kust. Veel soorten Arctische en gematigde gebieden zijn sterk migrerend, maar tropische vogels komen vaak voor. Sommige Arctische soorten, zoals de kleine stint, behoren tot de langste afstandsmigranten, die het niet-broedseizoen op het zuidelijk halfrond doorbrengen.

De meeste soorten eten kleine ongewervelde dieren die uit de modder of blootgestelde grond worden geplukt. Verschillende lengtes van de biljetten maken het mogelijk dat verschillende soorten zich in dezelfde habitat kunnen voeden zonder directe concurrentie om voedsel. Veel steltlopers hebben gevoelige zenuwuiteinden aan het einde van hun snavel, waardoor ze een prooi kunnen opsporen die verborgen zit in modder of zachte grond. Sommige grotere soorten, vooral die welke zijn aangepast aan drogere habitats, nemen grotere prooien zoals insecten en kleine reptielen.

Veel van de kleinere soorten die in kusthabitats worden aangetroffen, worden vaak "zandbakkers" genoemd. Het kleinste lid van deze groep is de minste zandpijper, waarvan de kleine volwassenen slechts 15,5 gram kunnen wegen en iets meer dan 13 cm (5 inch) groot zijn. De grootste soort is naar verluidt de oosterse wulp, die met ongeveer 63 cm (25 inch) en 860 gram (1,9 lb) het zwaarst is, hoewel de stranddikke knie het zwaarst is met ongeveer 1 kg (2,2 lb).

De wulp uit het Verre OostenZoom
De wulp uit het Verre Oosten

Een zandbak, Calidris pusillaZoom
Een zandbak, Calidris pusilla

Waadvogels die bij vloed op het strand liggen te roosterenZoom
Waadvogels die bij vloed op het strand liggen te roosteren

Vragen en antwoorden

V: Wat is een wader?


A: Een steltloper is een gebruikelijke term in de ornithologie voor vogels die in ondiep water rondlopen. Het zijn leden van de orde Charadriiformes, watervogels.

V: Waar leven de meeste steltlopers?


A: De meeste steltlopers leven in waterrijke gebieden of aan de kust.

V: Hoe voeden de verschillende soorten steltlopers zich zonder met elkaar te wedijveren om voedsel?


A: Door de verschillende lengtes van de snavels kunnen verschillende soorten steltlopers zich in dezelfde habitat voeden zonder directe concurrentie om voedsel. Veel steltlopers hebben gevoelige zenuwuiteinden aan het einde van hun snavel, waardoor zij prooien kunnen opsporen die in modder of zachte grond verborgen zitten.

V: Wat is het kleinste lid van deze groep?


A: Het kleinste lid van deze groep is de kleinste oeverloper, waarvan de kleine volwassen dieren slechts 15,5 gram kunnen wegen en iets meer dan 13 cm groot zijn.

V: Wat is vermoedelijk de grootste soort?


A: De vermoedelijk grootste soort is de verre oosterse wulp, met ongeveer 63 cm (25 inch) en 860 gram (1,9 lb).

V: Welke vogel wordt van deze soorten het zwaarst geacht?


A: De stranddikkop wordt beschouwd als de zwaarste van deze soorten, met een gewicht van ongeveer 1 kg (2,2 lb).

V: Zijn veel vogels uit het noordpoolgebied en de gematigde streken trekvogels?


A: Ja, veel soorten uit het noordpoolgebied en de gematigde streken zijn sterk trekkend, maar tropische vogels zijn vaak standvogels. Sommige Arctische soorten, zoals de dwergvin, behoren tot de langeafstandstrekkers, die hun niet-broedseizoen op het zuidelijk halfrond doorbrengen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3