Waterverwarming

Waterverwarming is een thermodynamisch proces waarbij een energiebron wordt gebruikt om water te verwarmen tot boven de begintemperatuur. Typische huishoudelijke toepassingen van warm water zijn koken, schoonmaken en baden, en ruimteverwarming. In de industrie worden zowel warm water als water dat tot stoom is verwarmd, op vele manieren gebruikt.

De meest voorkomende energiebronnen voor de verwarming van water zijn fossiele brandstoffen: aardgas, vloeibaar petroleumgas, olie of soms vaste brandstoffen (steenkool of brandhout. Deze brandstoffen kunnen rechtstreeks worden verbruikt of door het gebruik van elektriciteit (die afkomstig kan zijn van een van de bovengenoemde brandstoffen of van nucleaire of hernieuwbare bronnen). Alternatieve energie, zoals zonne-energie, warmtepompen, warmwaterrecycling en soms geothermische energie, kan ook worden gebruikt indien beschikbaar, gewoonlijk in combinatie met gas, olie of elektriciteit.

Drie propaan boilers.Zoom
Drie propaan boilers.

Zonneboilers

Zonnecollectoren voor boilers op zonne-energie worden buiten de woning geïnstalleerd, gewoonlijk op het dak of in de nabijheid ervan. Bijna alle modellen zijn van het direct-gain type. Zij bestaan uit platte panelen waarin water circuleert.

Direct-gain zonneverwarmingspanelen met geïntegreerd opslagreservoir geïnstalleerd bij een huis in de Cirque de Mafate op RéunionZoom
Direct-gain zonneverwarmingspanelen met geïntegreerd opslagreservoir geïnstalleerd bij een huis in de Cirque de Mafate op Réunion

Geothermische verwarming

In landen als IJsland en Nieuw-Zeeland, en in andere vulkanische streken, kan waterverwarming gebeuren met geothermische energie, in plaats van met verbranding.

Vragen en antwoorden

V: Wat is waterverwarming?


A: Waterverwarming is een proces waarbij energiebronnen gebruikt worden om water boven de begintemperatuur te verwarmen.

V: Wat zijn enkele typische huishoudelijke toepassingen van warm water?


A: Enkele typische huishoudelijke toepassingen van warm water zijn koken, schoonmaken, baden en ruimteverwarming.

V: Wat zijn enkele veelgebruikte energiebronnen voor het verwarmen van water?


A: De meest gebruikte energiebronnen voor het verwarmen van water zijn fossiele brandstoffen, zoals aardgas, vloeibaar petroleumgas en olie. Vaste brandstoffen, zoals kolen en brandhout, worden soms ook gebruikt.

V: Kan elektriciteit gebruikt worden om water te verwarmen?


A: Ja, elektriciteit kan gebruikt worden om water te verwarmen en kan van een van de bovengenoemde brandstoffen, maar ook van nucleaire of hernieuwbare bronnen afgeleid worden.

V: Wat zijn alternatieve energiebronnen die gebruikt kunnen worden om water te verwarmen?


A: Alternatieve energiebronnen die mogelijk gebruikt kunnen worden voor het verwarmen van water zijn onder andere zonne-energie, warmtepompen, warmwaterrecycling en soms geothermische energie. Deze kunnen in combinatie met gas, olie of elektriciteit gebruikt worden.

V: Wat zijn enkele industriële toepassingen van verwarmd water?


A: Zowel warm water als water dat tot stoom verwarmd wordt, wordt veel gebruikt in de industrie.

V: Hoe worden de verschillende energiebronnen voor waterverwarming doorgaans gebruikt?


A: De verschillende energiebronnen voor waterverwarming kunnen ofwel rechtstreeks ofwel via het gebruik van elektriciteit verbruikt worden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3