Welshe orthografie

De Welshe taal wordt geschreven in een versie van het Latijnse alfabet. Het telt van oudsher 28 letters, waarvan er acht digrafen zijn die voor de collatie als afzonderlijke letters worden behandeld:


a, b, c, ch, d, dd, e, f, ff, g, ng, h, i, (j), l, ll, m, n, o, p, ph, r, rh, s, t, th, u, w, y


De letter "j" is nu vaak opgenomen in het alfabet, tussen "i" en "l", vanwege het gebruik ervan in verschillende leenwoorden uit het Engels (met name de veel voorkomende achternaam Jones ). De letters "k", "v", "x" en "z" worden in sommige technische termen gebruikt, zoals kilogram , volt , xeroser en nul , maar kunnen in alle gevallen worden vervangen, en worden dat ook vaak, door Welshe letters: cilogram , folt , seroser en sero. De letter "k" was in gebruik tot in de 16e eeuw, maar werd geschrapt ten tijde van de publicatie van het Nieuwe Testament in het Welsh, William Salesbury antwoordde aan critici: "C for K, because the printers have not so many as the Welsh requireth". Deze verandering was niet populair in die tijd

Het meest voorkomende diakritische teken is de circumflex, die in sommige gevallen wordt gebruikt om een lange klinker aan te geven.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3