Abydos Koning Lijst

De koningslijst van Abydos, ook bekend als de Abydos Tafel, is een lijst van 76 koningen van het Oude Egypte. Hij werd geschreven op een muur van de Tempel van Seti I in Abydos, Egypte. De lijst heeft drie rijen van 38 cartouches (randen rond de naam van een koning) in elke rij. In de bovenste twee rijen worden de koningen opgesomd, terwijl in de derde rij de troonnaam en het praenomeen van Seti I worden herhaald.

Het vermeldt de koningen van het Oude Rijk in de volgorde waarin zij regeerden. Het is de enige lijst met de namen van veel koningen uit de Zevende en Achtste Dynastie.

De namen van sommige vroegere farao's die niet als rechtmatige heersers werden beschouwd - zoals Achnaton, Hatsjepsoet, Smenkhkare, Toetanchamon, en Ay, zijn uit de lijst weggelaten.

Het begin van de koningslijst, met Seti en zijn zoon - Ramesses IIZoom
Het begin van de koningslijst, met Seti en zijn zoon - Ramesses II

De koningslijst

Eerste dynastie

Cartouches 1 tot 8

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

1

Meni. Waarschijnlijk koning Narmer.

Menes

2

Teti. Dezelfde naam in de Turijnse Koningslijst.

Hor-Aha

3

Iti. Dezelfde naam in de Turijnse Koningslijst.

Djer

4

Ita. Genaamd Itui in de Turijnse Koningslijst.

Djet

5

Septi. Genaamd Qenti in de TurijnseKoningslijst.

Den

6

Meribiap. Genaamd Merbiapen in de Turijnse Koningslijst.

Anedjib

7

Semsu. Genaamd Semsem in de Turijnse Koningslijst.

Semerkhet.

8

Qebeh. Dezelfde naam in de Turijnse Koningslijst.

Qa'a.

Tweede dynastie

Cartouches 9 tot 14

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

9

Bedjau. Genaamd Baunetjer in de Turijnse Koningslijst.

Hotepsekhemwy

10

Kakau. Dezelfde naam in de Turijnse Koningslijst.

Raneb

11

Banetjer. Zelfde naam in Turijnse koningslijst.

Ninetjer

12

Wadjnas. Naam beschadigd in Turijnse Koningslijst.

Weneg

13

Sendi. Genaamd Senedj in de Turijnse Koningslijst.

Senedj

14

Djadjay. Genaamd Bebti in de Turijnse Koningslijst.

Khasekhemwy

Derde dynastie

Cartouches 15 tot 19

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

15

Nebka. Dezelfde naam in de Turijnse Koningslijst.

Sanakhte

16

Djeser-za. Djoser-it in de koningslijst van Turijn.

Djoser

17

Teti. Djoser-ti in de koningslijst van Turijn.

Sekhemkhet

18

Sedjes. Hudjefa in Turijn Koningslijst.

Khaba

19

Neferkara. Huni in de koningslijst van Turijn.

Huni

Vierde dynastie

Cartouches 20 tot 25

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

20

Sneferu. Senefer in de koningslijst van Turijn.

Sneferu

21

Khufu. Naam ontbreekt in de Turijnse Koningslijst.

Khufu

22

Djedefre. Naam ontbreekt in de Turijnse Koningslijst.

Djedefre

23

Khafra. Onvolledige naam in de koningslijst van Turijn.

Khafra

24

Menkaura. Naam ontbreekt in de Turijnse Koningslijst.

Menkaura

25

Shepseskaf. Naam ontbreekt in de Turijnse Koningslijst.

Shepseskaf

Vijfde dynastie

Cartouches 26 tot 33

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

26

Userkaf. Naam gedeeltelijk verloren in Turijnse koningslijst.

Userkaf

27

Sahure. Naam verloren in Turijn Koningslijst.

Sahure

28

Kakai

Neferirkare Kakai

29

Neferefre

Neferefre

30

Nyuserre

Nyuserre Ini

31

Menkauhor

Menkauhor Kaiu

32

Djedkare. Djed in Turijn Konings Lijst.

Djedkare Isesi

33

Unis. Dezelfde naam in de Turijnse Koningslijst.

Unas

Zesde dynastie

Cartouches 34 tot 39

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

34

Teti

Teti

35

Userkare

Userkare

36

Meryre

Pepi I Meryre

37

Merenre

Merenre Nemtyemsaf II

38

Neferkare

Pepi II Neferkare

39

Merenre Saemsaf

Merenre Nemtyemsaf II

Zevende/Achtste Dynastie

Cartouches 40 tot 47

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

40

Netjerikare

Netjerkare

41

Menkare

Menkare

42

Neferkare

Neferkare II

43

Neferkare Neby

Neferkare Neby

44

Djedkare Shemai

Djedkare Shemai

45

Neferkare Khendu

Neferkare Khendu

46

Merenhor

Merenhor

47

Sneferka

Neferkamin

 

Cartouches 48 tot 56

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

48

Nikare

Nikare

49

Neferkare Tereru

Neferkare Tereru

50

Neferkahor

Neferkahor

51

Neferkare Pepiseneb

Neferkare Pepiseneb

52

Sneferka Anu

Neferkamin Anu

53

Kaukara

Qakare Ibi

54

Neferkaure

Neferkaure II

55

Neferkauhor

Neferkauhor

56

Neferirkare

Neferirkare

Elfde/Twaalfde Dynastie

Cartouches 57 tot 61

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

57

Nebhepetre

Mentuhotep II

58

Sankhkare

Mentuhotep III

59

Sehetepibre

Amenemhat I

60

Kheperkare

Senusret I

61

Nebukaure

Amenemhat II

 

Cartouches 62 tot 65

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

62

Khakeperre

Senusret II

63

Khakaure

Senusret III

64

Nemaatre

Amenemhat III

65

Maakherure

Amenemhat IV

Achttiende dynastie

Cartouches 66 tot 74

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

66

Nebpehtira

Ahmose I

67

Djeserkara

Amenhotep I

68

Aakheperkara

Thoetmosis I

69

Aakheperenra

Thoetmosis II

70

Menkheperra

Thoetmosis III

71

Aakheperura

Amenhotep II

72

Menkheperura

Thoetmosis IV

73

Nebmaatra

Amenhotep III

74

DjeserkheperuraSetepenra

Haremheb

Negentiende dynastie

Cartouches 75 en 76

Naam geschreven in de lijst

Gebruikelijke naam

75

Menpehtira

Ramesses I

76

Menmaatra

Seti I

Tekening van de cartouches in de Koningslijst van Abydos.Zoom
Tekening van de cartouches in de Koningslijst van Abydos.

Cartouches 1 tot 8 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 1 tot 8 (Klik om te vergroten)

Cartouches 9 tot 14 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 9 tot 14 (Klik om te vergroten)

Cartouches 15 tot 19 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 15 tot 19 (Klik om te vergroten)

Cartouches 20 tot 25 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 20 tot 25 (Klik om te vergroten)

Cartouches 26 tot 33 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 26 tot 33 (Klik om te vergroten)

Cartouches 34 tot 39 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 34 tot 39 (Klik om te vergroten)

Cartouches 40 tot 47 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 40 tot 47 (Klik om te vergroten)

Cartouches 48 tot 56 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 48 tot 56 (Klik om te vergroten)

Cartouches 57 tot 61 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 57 tot 61 (Klik om te vergroten)

Cartouches 62 tot 65 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 62 tot 65 (Klik om te vergroten)

Cartouches 66 tot 74 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 66 tot 74 (Klik om te vergroten)

Cartouches 75 en 76 (Klik om te vergroten)Zoom
Cartouches 75 en 76 (Klik om te vergroten)

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3