Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 juli 1606 - Amsterdam, 4 oktober 1669) was een beroemd Nederlands schilder en tekenaar.

Hij wordt algemeen beschouwd als een van de grootste schilders en prentmakers in de Europese kunstgeschiedenis, en de belangrijkste in de Nederlandse geschiedenis. p420 Zijn bijdragen aan de kunst kwamen in een periode die historici de Nederlandse Gouden Eeuw noemen.

Na zijn succes als jonge portretschilder kreeg hij in zijn latere jaren te maken met persoonlijke tragedies en financiële tegenspoed. Toch waren zijn etsen en schilderijen zijn leven lang populair, en zijn reputatie als kunstenaar bleef hoog. p427 Twintig jaar lang gaf hij les aan bijna alle belangrijke Nederlandse schilders. p203

Rembrandts grootste creatieve werk is te zien in zijn portretten van zijn tijdgenoten, zelfportretten en illustraties van scènes uit de Bijbel. Zijn zelfportretten vormen een unieke biografie, waarin de kunstenaar zichzelf zonder ijdelheid en met de grootst mogelijke oprechtheid heeft geportretteerd. p420

Rembrandts portret van HendrickjeZoom
Rembrandts portret van Hendrickje

De Nachtwacht, door RembrandtZoom
De Nachtwacht, door Rembrandt

Zelfportret , 1658. Een meesterwerk, "het rustigste en grootse van al zijn portretten". p28Zoom
Zelfportret , 1658. Een meesterwerk, "het rustigste en grootse van al zijn portretten". p28

Persoonlijk leven

Hij ging naar de universiteit in Leiden, maar hij hield meer van schilderen, dus werd hij schilder. In 1631 ging hij in Amsterdam wonen, omdat de mensen daar van hem gehoord hadden en wilden dat hij hun portretten schilderde. Hij trouwde in 1634 met een vrouw, Saskia van Uylenberg. Zij kregen vier kinderen, maar drie van hen stierven heel jong. Alleen hun vierde kind, Titus, die in 1641 werd geboren, overleefde de volwassen leeftijd. Saskia stierf in 1642 kort na de geboorte van Titus, waarschijnlijk aan tuberculose.

Tijdens Saskia's ziekte werd een verpleegster ingehuurd, die waarschijnlijk ook Rembrandts minnares werd. Zij klaagde Rembrandt later aan wegens wanprestatie en kreeg 200 gulden per jaar. p28 Toen Rembrandt vernam dat zij Saskia's sieraden, die Rembrandt haar had gegeven, had verpand, liet hij haar voor twaalf jaar opnemen in een armenhuis (een 'bruidsput') te Gouda.

Rembrandt woonde toen samen met een jonge vrouw, Hendrickje Stoffels uit Bredevoort, die zijn dienstmeisje was geweest. Zij kregen een dochter, Cornelia genaamd. Rembrandt overleed in Amsterdam op 4 oktober 1669.

Werken

Rembrandt heeft veel beroemde schilderijen geschilderd. De portretten maken gebruik van lichte en donkere kleuren; de mensen die op de schilderijen zitten, zien er vaak kalm of bedachtzaam uit. Hij was zo'n goede schilder, dat veel van zijn schilderijen mensen het gevoel geven dat ze deelnemen aan wat er gebeurt. Schilderijen van Rembrandt zijn te zien in kunstgaleries over de hele wereld.

In zijn hele werk gebruikte Rembrandt kleuren die donkerder worden naarmate ze de rand van het schilderij naderen, en lichter naar het centrum toe. Er is altijd een bepaalde persoon, gebeurtenis of groep mensen die zich in het centrum bevindt, en zij worden helderder afgebeeld dan de rest van het schilderij. De donkere achtergronden zijn geschilderd om zeer interessant en belangrijk te zijn. In de meeste van zijn schilderijen zijn er diepe witten en zwarten die een contrast tussen de verschillende delen van het werk laten zien.

Vragen en antwoorden

V: Wie was Rembrandt Harmenszoon van Rijn?


A: Rembrandt Harmenszoon van Rijn was een beroemde Nederlandse schilder en kunstenaar.

V: Hoe wordt Rembrandt gezien in de Europese kunstgeschiedenis?


A: Rembrandt wordt algemeen beschouwd als een van de grootste schilders en prentkunstenaars in de Europese kunstgeschiedenis, en de belangrijkste in de Nederlandse geschiedenis.

V: In welke periode leverde Rembrandt zijn bijdragen aan de kunst?


A: Rembrandt leverde zijn bijdragen aan de kunst in een periode van de Nederlandse geschiedenis die bekend staat als de Gouden Eeuw.

V: Stond Rembrandt in zijn latere jaren voor uitdagingen?


A: Ja, na zijn succes als jonge portretschilder kreeg hij in zijn latere jaren te maken met persoonlijke tragedies en financiële problemen.

V: Waren Rembrandts etsen en schilderijen populair tijdens zijn leven?


A: Ja, Rembrandts etsen en schilderijen waren populair tijdens zijn leven.

V: Gaf Rembrandt les aan andere Nederlandse schilders?


A: Ja, gedurende twintig jaar gaf hij les aan bijna alle belangrijke Nederlandse schilders.

V: Wat is Rembrandts grootste creatieve werk?


A: Rembrandts grootste creatieve werk is te zien in zijn portretten van tijdgenoten, zelfportretten en illustraties van scènes uit de Bijbel.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3