Carl Correns

Carl Erich Correns (10 september 1864 - 14 februari 1933) was een Duitse botanicus en geneticus. Zijn onderzoek naar erfelijkheid leidde tot zijn herontdekking van Gregor Mendel's eerdere werk.

Hugo de Vries herontdekte ook - zelfstandig - het werk van Gregor Mendel op het gebied van de genetica. Erich von Tschermak's status als derde herontdekker is nu minder overtuigend.

Correns kweekte hybriden van erwten, en van maïs, en bereikte dezelfde interpretatie als Mendel, in 1899.

Het voorkomen van gevallen waarin de heterozygote een tussenvorm heeft (de afwezigheid van dominantie) werd in een voetnoot bij zijn werkstuk uit 1900 toegevoegd. Die dominantie was niet altijd aanwezig was door Mendel gezien en begrepen, volgens zijn brieven aan Nägeli. Door een gril van de geschiedenis was Correns een leerling van Nägeli, een vermaard botanicus met wie Mendel correspondeerde over zijn werk met erwten. Nägeli begreep niet hoe belangrijk Mendel's werk was.

In 1913 werd Correns de eerste directeur van het nieuw opgerichte Kaiser Wilhelm Instituut voor Biologie in Berlijn-Dahlem.

Carl CorrensZoom
Carl Correns

Later werk

Correns produceerde het eerste bewijs van cytoplasmatische vererving, in zijn papier uit 1909 op bonte bladkleur in Mirabilis jalapa. De basis van deze vererving is dat chloroplasten, de organellen die de fotosynthese uitvoeren, uitsluitend van de moeder moeder worden geërfd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3