'Cease and desist'

Een 'cease and desist' brief is een document dat naar een persoon of bedrijf wordt gestuurd om een poging tot illegale activiteit te stoppen ('stopzetten') en niet om deze opnieuw op te starten ('stopzetten'). In de brief kan de persoon of het bedrijf worden gewaarschuwd dat als zij bepaalde gedragingen niet binnen de in de brief gestelde termijnen stoppen, die persoon of dat bedrijf kan worden aangeklaagd. Dezelfde brief kan ook de persoon of het bedrijf waarschuwen om bepaalde acties te ondernemen om te voorkomen dat ze worden aangeklaagd. Wanneer een stopzettingbrief door een overheidsinstantie wordt uitgevaardigd, wordt dit een "stopzetting" genoemd.

Hoewel staakt-het-vuren-brieven niet uitsluitend worden gebruikt om een einde te maken aan inbreuken op het auteursrecht, worden dergelijke brieven ook gebruikt om andere kwesties in verband met intellectueel eigendom te beschermen. De houder van een intellectueel eigendomsrecht (d.w.z. een auteursrechtelijk beschermd werk, een handelsmerk of een octrooi) kan de stakingsbrief sturen om een derde partij (d.w.z. een persoon of onderneming die geen banden heeft met de houder van het intellectueel eigendomsrecht) te laten weten dat zij inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht. De brief kan een aanbod bevatten om de intellectuele eigendom in licentie te geven of een zeer duidelijke dreiging van een rechtszaak. Een staakt-het-vuren-brief zorgt er vaak voor dat beide partijen licentieonderhandelingen voeren en is vaak de eerste stap in de richting van een rechtszaak.

Als iemand veel staakt-het-vuren-brieven ontvangt, kost het veel geld om ze te beheren. Elke claim in de brieven moet worden geëvalueerd, en de persoon of groep die deze ontvangt zal moeten beslissen wat te doen om de staakt-het-vuren-brief op te lossen. Ofwel moeten ze een adviesbrief van de advocaat krijgen, zich voorbereiden op een rechtszaak en misschien beginnen met het maken van geschikte alternatieven die de intellectuele eigendom van de houder niet schenden".

Stilzwijgende brieven worden soms gebruikt om de beledigende groepen te intimideren en kunnen door bedrijven worden gebruikt om de online kritische toespraken van dergelijke groepen te versoepelen. Een bedrijf dat een handelsmerk bezit kan hen zo'n brief sturen dat zij handelsmerkinbreuk plegen, hoewel het daadwerkelijke gebruik van het handelsmerk door de overtredende groep onder een uitzondering voor fair use kan vallen (die in de VS volgt op de bescherming van de vrijheid van meningsuiting onder het Eerste Amendement).

Gerelateerde pagina's

  • Abmahnung, het equivalent van een staakt-het-vuren-brief in het Duitse en Oostenrijkse recht
  • Clameur de haro
  • Vraagbrief
  • Juridische dreiging
  • Lumen (voorheen bekend als Chilling Effects), een gezamenlijk archief om legale online activiteiten te beschermen tegen juridische dreigingen zoals stopzetting van brieven.
  • Online wet op de beperking van de aansprakelijkheid voor inbreuken op het auteursrecht
  • Strategische rechtszaak tegen publieke inspraak (SLAPP)

Vragen en antwoorden

V: Wat is een "cease and desist" brief?


A: Een "cease and desist" brief is een document dat aan een persoon of bedrijf wordt gestuurd om een poging tot illegale activiteit te stoppen ("cease") en niet opnieuw te beginnen ("desist"). De brief kan de persoon of het bedrijf waarschuwen dat hij of zij voor de rechter kan worden gedaagd als hij of zij niet binnen de in de brief gestelde termijn een einde maakt aan bepaald gedrag.

V: Wat is een stakingsbevel?


A: Er is sprake van een stakingsbevel wanneer een overheidsinstantie een stakingsbrief uitvaardigt.

V: Hoe worden stakingsbrieven gebruikt voor intellectuele-eigendomsrechten?


A: Cease and desist letters worden gebruikt om andere zaken in verband met intellectuele eigendom te beschermen. De houder van een intellectueel eigendomsrecht (d.w.z. een auteursrechtelijk beschermd werk, een handelsmerk of een octrooi) kan een brief met een staakt-het-vuren sturen om een derde partij (d.w.z. een persoon of bedrijf dat niet verbonden is met de houder van het intellectuele eigendomsrecht) te vertellen dat zij inbreuk maken op zijn intellectuele eigendomsrechten. De brief kan een aanbod bevatten om de intellectuele eigendom in licentie te geven of een zeer duidelijke dreiging met een rechtszaak.

V: Wat gebeurt er als iemand veel schriftelijke aanmaningen ontvangt?


A: Als iemand veel opzegbrieven ontvangt, kost het hem veel geld om ze allemaal te behandelen, omdat elke claim afzonderlijk moet worden geëvalueerd voordat wordt besloten hoe de situatie het beste kan worden opgelost - zoals het verkrijgen van een adviesbrief van een advocaat, het voorbereiden van een mogelijke rechtszaak, het maken van geschikte alternatieven die geen wetten overtreden, enz.

V: Kunnen bedrijven deze brieven gebruiken voor kritische online uitingen?


A: Ja, bedrijven kunnen deze brieven gebruiken om inbreukmakende groepen te intimideren door hen aanmaningen tot stopzetting van de inbreuk te sturen, ook al valt hun feitelijke gebruik van handelsmerken mogelijk onder de uitzonderingen van fair use, die volgt op de bescherming van de vrije meningsuiting onder het First Amendment in het Amerikaanse rechtssysteem.

V: Heeft het versturen van dit soort kennisgevingen enig voordeel?


A: Ja, vaak kan het versturen van dit type kennisgeving beide partijen leiden tot licentieonderhandelingen die dure rechtszaken kunnen voorkomen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3