Gemeente (kerk)

Een christelijke kerk (of plaatselijke kerk) is een groep mensen die binnen een gemeenschap een geloof of overtuiging delen. Zij komen gewoonlijk bijeen op een bepaalde plaats die kathedraal, tempel, tabernakel of gewoon kerkgebouw wordt genoemd. Een kerkgroep vertegenwoordigt een bepaalde leer en tradities. Veel christelijke kerken die dezelfde naam gebruiken en hetzelfde geloof aanhangen, maken deel uit van een denominatie. Een kerk die geen deel uitmaakt van een grotere groep wordt meestal niet-confessioneel genoemd. Naar schatting zijn er wereldwijd meer dan 41.000 denominaties. Zij kunnen onder drie algemene groepen vallen: Orthodoxe, Katholieke en Protestantse Kerken.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3