Doctrine

Doctrine (Latijn: doctrina) is een code van geloofsovertuigingen of "een corpus van leerstellingen".

Doctrine betekent vaak meerdere religieuze dogma's die een kerk onderwijst. Maar het kan ook een rechtsbeginsel betekenen, in de common law tradities, dat is vastgelegd in een geschiedenis van vroegere beslissingen, zoals de doctrine van zelfverdediging, of het principe van eerlijk gebruik.

Op het gebied van het buitenlands beleid is een doctrine, ook wel dogma genoemd, een groep fundamentele regels voor het buitenlands beleid van een land. Voorbeelden hiervan zijn de Monroe-doctrine, de Stimson-doctrine, de Truman-doctrine, de Eisenhower-doctrine, de Nixon-doctrine, de Brezjnev-doctrine, de Kirkpatrickdoctrine en de Bush-doctrine.

Religieus gebruik

Voorbeelden van religieuze doctrines zijn:

Een afdeling van de Romeinse Curie wordt de Congregatie voor de Geloofsleer genoemd.

Militair gebruik

De term is ook van toepassing op het concept van een vaste procedure voor een complexe operatie in de oorlogsvoering. Het typische voorbeeld is de tactische doctrine waarbij een standaard set van manoeuvres, soorten troepen en wapens wordt gebruikt als een standaard aanpak van een soort aanval.

Voorbeelden van militaire doctrines zijn:

  • Blitzkrieg van de Tweede Wereldoorlog
  • Hit-and-run tactiek
  • Schok en ontzag
  • Guerre de Course
  • Mahaniaans van eind 19e tot midden 20e eeuw

Vragen en antwoorden

V: Wat is een doctrine?
A: Doctrine is een geloofscode of "een geheel van leringen". Het kan verwijzen naar religieuze dogma's die door een kerk worden onderwezen, maar ook naar rechtsbeginselen die door beslissingen uit het verleden zijn vastgesteld. Op het gebied van buitenlands beleid is het een groep fundamentele regels voor het buitenlands beleid van een land.

V: Uit welke taal komt het woord "doctrine"?
A: Het woord "doctrine" komt uit het Latijn, waar het wordt gespeld als doctrina.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van doctrines in het buitenlands beleid?
A: Voorbeelden zijn de Monroe Doctrine, de Stimson Doctrine, de Truman Doctrine, de Eisenhower Doctrine, de Nixon Doctrine, de Brezjnev Doctrine, de Kirkpatrick Doctrine en de Bush Doctrine.

V: Waarin verschillen doctrines in buitenlands beleid van andere soorten doctrines?
A: Doctrines op het gebied van buitenlands beleid hebben specifiek betrekking op de manier waarop een land zijn betrekkingen met andere landen onderhoudt en stellen bepaalde verwachtingen of regels vast die moeten worden nageleefd. Andere soorten doctrines kunnen betrekking hebben op religieuze dogma's die door kerken worden onderwezen of op beginselen die zijn vastgelegd in gerechtelijke uitspraken uit het verleden.

V: Is er één enkele definitie voor wat een doctrine is?
A: Nee - verschillende contexten kunnen doctrine anders definiëren, afhankelijk van de vraag of het gaat om religieuze leringen, rechtsbeginselen of buitenlands beleid.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3