Klei

Klei is een fijnkorrelig silicaatmineraal dat wordt gemaakt wanneer rotsen afbreken. Natte klei is zacht en kan worden gevormd om aardewerk, bakstenen en andere dingen te maken. Wanneer het wordt gevormd en vervolgens in een oven wordt gebakken om het hard te maken, wordt het aardewerk.

Klei bevat vaak wat water omdat de watermoleculen aan de kleine korrels kleven. Er kan ook wat organisch materiaal in de klei zitten.

Er zijn 35 erkende kleimineraalsoorten op aarde, ze laten modder aan elkaar kleven ('cohesief'), of kunnen vloeien ('plastic'). De thixotropie van klei veroorzaakt soms aardverschuivingen.

Kwarts, veldspaat, ijzeroxiden en carbonaten kunnen een typisch kleimineraal weerstaan. De vorming van klei wordt goed begrepen. Het kan afkomstig zijn van grond, vulkanische as en gletsjers. Oude modderrotsen zijn een andere bron, want ze verweren en desintegreren gemakkelijk.

Klei is veruit de kleinste deeltjes die in modderpoelen worden herkend. Een kleideeltje is ongeveer 1/1000ste van de breedte van een zandkorrel. Dit betekent dat een kleideeltje zich 1000 keer verder zal verplaatsen met een constante watersnelheid, waardoor het stiller moet zijn om zich te vestigen. Waar de korrels meer dan een paar millimeter breed zijn, wordt het materiaal slib genoemd, niet klei.

Hoe klei eruit ziet: Estse klei uit het Kwartair tijdperk
Hoe klei eruit ziet: Estse klei uit het Kwartair tijdperk


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3