Dienstweigering

Een gewetensbezwaarde (CO) is een persoon die besluit geen strijder te zijn in de strijdkrachten.

Er zijn vele redenen voor dit besluit, zoals geweldloosheid of religieuze overtuigingen, ethische en morele overtuigingen om geen mensen te doden of pacifisme.

Landen behandelen CO's op verschillende manieren. Ook in de geschiedenis zijn ze verschillend behandeld. CO's werden gearresteerd of moesten een boete betalen. Sommige landen straften hen door hen te doden. Na de Tweede Wereldoorlog creëerden veel westerse landen alternatieve niet-militaire diensten (ambtenarij) als alternatieve vorm voor pacifisten. Vaak waren er commissies om te beslissen of iemand echt geen gewapende dienst wilde doen omwille van zijn overtuigingen of uit angst voor oorlog.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 2013 geoordeeld dat het weigeren van CO's een schending is van de vrijheid van godsdienst en gedachte, en ook de Europese Unie heeft het recht van gewetensbezwaarden erkend als een van de grondrechten."Ik heb geen ruzie met de Viet Cong ... Ze hebben me nooit nikker genoemd." - Muhammad Ali, 1966Zoom
"Ik heb geen ruzie met de Viet Cong ... Ze hebben me nooit nikker genoemd." - Muhammad Ali, 1966


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3