David (Michelangelo)

David is een standbeeld van Michelangelo, begonnen in 1501 en voltooid in 1504. Het is gemaakt van marmer en is 17 voet hoog. Het is een beeld van een herder, David, wiens verhaal in de Bijbel wordt verteld. David vocht een gevecht met een reusachtige soldaat genaamd Goliath. Hij versloeg Goliath door hem neer te slaan met een kleine steen uit zijn katapult. David werd later koning van Israël.

Michelangelo heeft de figuur naakt gekerfd, op de manier waarop de oude Romeinse beelden van klassieke goden vaak werden gemaakt. Hij toont David vóór het gevecht, net als hij naar Goliath kijkt en van plan is wat te doen.

Het standbeeld werd betaald door de wolwerkers van Florence. Voor de mensen van de Republiek Florence was David, de tienerjongen die met een reus vocht, een symbool van hoe een kleine woeste stad machtige indringers kon afweren. Ook voor de wolwerkers was David een bijzonder belangrijk symbool, want als jongen zorgde hij voor de schapen van zijn vader, en als koning was hij als een herder voor zijn volk.

Het standbeeld van David is een symbool van de stad Florence, Italië, en is Michelangelo's beroemdste beeldhouwwerk. Het wordt vaak De David genoemd.

David door MichelangeloZoom
David door Michelangelo

Het maken van het standbeeld

Vanaf ongeveer 1464 wilden de leden van het Wolgilde twaalf beelden van personen uit het Oude Testament van de Bijbel laten snijden voor de Dom van Florence. Deze beelden moesten op de steunberen rondom de buitenmuren komen, hoog bij het dak. Twee beelden waren al gemaakt door Donatello en zijn assistent, Agostino di Duccio. Duccio werd gevraagd om een beeld van David te snijden. Hij begon met het uitsnijden van de voeten, de borst en een gat tussen de benen. Hij stopte met het maken van het beeld toen zijn meester, Donatello, stierf in 1466. Antonio Rossellino werkte vervolgens twee jaar aan het beeld. Het blok steen bleef 33 jaar onaangeroerd en werd achtergelaten in de werkplaats van de kathedraal waar het door het weer beschadigd raakte. Michelangelo begon aan David te werken op 13 september 1501. Het werd voltooid op 8 september 1504.

Waar het standbeeld werd geplaatst

Toen het klaar was, werd het beeld geplaatst voor de ingang van het Palazzo Vecchio. In 1873 werd het verplaatst naar de Galleria dell'Accademia in Florence om het te beschermen tegen beschadiging. Het standbeeld trekt tegenwoordig veel bezoekers naar de Accademia Gallery.

Een replica van David staat nu buiten het Palazzo Vecchio.Zoom
Een replica van David staat nu buiten het Palazzo Vecchio.

Schade aan het standbeeld

In 1991 werd het standbeeld van David aangevallen door een persoon met een hamer. Voordat de persoon met de hamer kon worden tegengehouden, werd schade toegebracht aan de tenen van de linkervoet.

Verwante pagina's

Hierna volgen andere standbeelden van Michelangelo:

  • Moses
  • Pieta

Vragen en antwoorden

V: Wie heeft het standbeeld van David gemaakt?


A: Michelangelo.

V: Wanneer was het standbeeld van David voltooid?


A: Het standbeeld van David werd voltooid in 1504.

V: Wat is het verhaal van David in de Bijbel?


A: David vocht een gevecht met een reusachtige soldaat genaamd Goliath en versloeg hem door hem neer te slaan met een kleine steen uit zijn katapult. David werd later koning van Israël.

V: Waarom kerfde Michelangelo David naakt?


A: Michelangelo kerfde David naakt op de manier waarop Romeinse beelden van klassieke goden vaak werden gemaakt.

V: Wie betaalde het beeld van David?


A: De wolwerkers van Florence betaalden voor het beeld van David.

V: Wat symboliseert het standbeeld van David voor de inwoners van Florence?


A: Het standbeeld van David symboliseert hoe een kleine woeste stad machtige indringers kon verslaan. Voor de wolwerkers was het standbeeld bijzonder belangrijk omdat David als een herder was voor zijn volk, net zoals de wolwerkers als herders waren voor hun wol.

V: Wat is het standbeeld van David?


A: Het standbeeld van David is een symbool van de stad Florence, Italië, en is Michelangelo's beroemdste beeldhouwwerk. Het wordt vaak de David genoemd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3