Elaphrosaurus

Elaphrosaurus is een geslacht van theropode dinosauriërs dat leefde in het Boven-Jura, ongeveer 150 miljoen jaar geleden. Hij was 15 voet lang, en woog 450 pond.

Elaphrosaurus was een slank, snel en behendig roofdier dat waarschijnlijk op kleine ornithopoden jaagde, zoals Dryosaurus.

Het type-exemplaar werd gevonden in de Tendaguru Formatie in Tanzania. Het was een bijna compleet skelet, maar helaas ontbrak de schedel. Omdat zijn lichaam leek op dat van ornithomimiden, dacht men aanvankelijk dat het de vroegste ornithomimide was. Latere studies toonden echter aan dat het eigenlijk een ceratosaurus is. Er is één met name genoemde soort, Elaphrosaurus bambergi. Resten die er sterk op lijken zijn ook gevonden in de Morrison Formatie in het westen van de Verenigde Staten. Deze kunnen mogelijk tot de Elaphrosaurus behoren, wat erop wijst dat deze dinosaurus een groter verspreidingsgebied had dan eerder werd gedacht.

Levensherstel van ElaphrosaurusZoom
Levensherstel van Elaphrosaurus


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3