Federale rechterlijke macht van de Verenigde Staten

De federale rechterlijke macht van de Verenigde Staten is een van de drie gelijkwaardige takken van de federale regering van de Verenigde Staten, die is georganiseerd krachtens de grondwet van de Verenigde Staten. Artikel III van de grondwet schrijft de instelling van een Hooggerechtshof voor en staat het Congres toe andere federale gerechtshoven in te stellen en beperkingen te stellen aan hun jurisdictie. Krachtens artikel III worden federale rechters van de Verenigde Staten door de president benoemd met instemming van de Senaat. Zij blijven in functie totdat zij ontslag nemen, in staat van beschuldiging worden gesteld en worden veroordeeld, met pensioen gaan of overlijden.Rechtbanken

De federale rechtbanken zijn samengesteld uit drie niveaus van rechtbanken. Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten is de hoogste rechterlijke instantie. Het is over het algemeen een hof van beroep dat werkt onder discretionaire toetsing, wat betekent dat het Hof kan kiezen welke zaken het behandelt, door het toekennen van writs of certiorari. Er is over het algemeen geen recht van beroep bij het Hooggerechtshof. In enkele situaties (zoals rechtszaken tussen deelstaatregeringen of sommige zaken tussen de federale regering en een deelstaat) heeft het Hof oorspronkelijke rechtsmacht.

De hoven van beroep van de Verenigde Staten zijn de intermediaire federale hoven van beroep. Er zijn 13 hoven van beroep die bepalen of de wet correct is toegepast in de rechtbanken. In sommige gevallen heeft het Congres de beroepsrechtspraak overgedragen aan gespecialiseerde rechtbanken, zoals het Foreign Intelligence Surveillance Court of Review.

Er zijn 94 districtsrechtbanken van de Verenigde Staten. Dit zijn algemene federale rechtbanken, hoewel het Congres in veel gevallen de oorspronkelijke jurisdictie heeft verlegd naar gespecialiseerde rechtbanken, zoals het Hof van Internationale Handel, het Foreign Intelligence Surveillance Court, het Alien Terrorist Removal Court, of naar artikel I- of artikel IV-tribunalen. De districtsrechtbanken zijn gewoonlijk bevoegd om beroepen van dergelijke tribunalen te behandelen (tenzij er bijvoorbeeld beroepen worden ingesteld bij het Court of Appeals for the Federal Circuit).Vragen en antwoorden

V: Wat is de federale rechterlijke macht van de Verenigde Staten?


A: De federale rechterlijke macht van de Verenigde Staten is een van de drie gelijkwaardige takken van de federale regering van de Verenigde Staten, georganiseerd onder de grondwet van de Verenigde Staten.

V: Wat vereist Artikel III van de Grondwet?


A: Artikel III van de grondwet vereist de oprichting van een Hooggerechtshof.

V: Wat mag het Congres volgens artikel III doen?


A: Artikel III staat het Congres toe om andere federale rechtbanken op te richten en beperkingen op te leggen aan hun jurisdictie.

V: Hoe worden federale rechters in de Verenigde Staten benoemd?


A: Amerikaanse federale rechters worden benoemd door de president met instemming van de Senaat.

V: Hoe lang zitten federale rechters in de Verenigde Staten?


A: Amerikaanse federale rechters zijn in functie totdat ze ontslag nemen, in staat van beschuldiging zijn gesteld en zijn veroordeeld, met pensioen gaan of overlijden.

V: Wat is de functie van de federale rechterlijke macht in de Verenigde Staten?


A: De functie van de federale rechterlijke macht in de Verenigde Staten is om de wet te interpreteren en toe te passen op zaken die aan haar worden voorgelegd.

V: Wat is het belang van de federale rechterlijke macht in de regering van de Verenigde Staten?


A: De federale rechterlijke macht in de Verenigde Staten is een van de drie gelijkwaardige takken van de federale regering van de Verenigde Staten, die ervoor zorgt dat geen enkele tak te veel macht heeft en individuele rechten beschermt door middel van haar uitspraken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3