Filioque

De Filioque clausule is een deel van de Geloofsbelijdenis van Nicea waar niet alle christenen het over eens zijn. Filioque is Latijn. In de context (van de Geloofsbelijdenis van Nicea) betekent het: en van de Zoon. De belangrijkste betrokken partijen zijn de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk. De Oosters-Orthodoxe Kerk verwerpt deze verandering, de Katholieke Kerk, evenals de meeste Protestanten en de Anglicaanse Kerk aanvaarden het.

De Latijnse tekst staat hieronder, de verandering is gemarkeerd. Dit werd toegevoegd in de katholieke versie.

Dit wordt meestal in het Engels vertaald als:

Veel Oosters-Katholieke Kerken hebben dezelfde versie als de Oosters-Orthodoxe Kerken. Zij geloven echter wel wat de toegevoegde woorden zeggen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Filioque-clausule?


A: De Filioque-clausule is een deel van de geloofsbelijdenis van Nicea waarover niet alle christenen het eens zijn.

V: Wat betekent "Filioque" in de context van de Geloofsbelijdenis van Nicea?


A: "Filioque" betekent "en van de Zoon".

V: Wat zijn de twee belangrijkste partijen in het debat over de Filioque-clausule?


A: De twee belangrijkste partijen in het debat over de Filioque-clausule zijn de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk.

V: Aanvaardt of verwerpt de Oosters-Orthodoxe Kerk de Filioque-clausule?


A: De Oosters-Orthodoxe Kerk verwerpt de Filioque-clausule.

V: Welke andere christelijke kerken aanvaarden de Filioque-clausule?


A: De katholieke kerk, evenals de meeste protestantse en anglicaanse kerken, aanvaarden de Filioque-clausule.

V: Wat is de Latijnse tekst van de Geloofsbelijdenis van Nicea met de Filioque-clausule erin opgenomen?


A: De Latijnse tekst van de Geloofsbelijdenis van Nicea met de Filioque-clausule erin is: "Filioque".

V: Hebben alle Oost-Katholieke Kerken dezelfde versie van de geloofsbelijdenis van Nicea als de Oosters-Orthodoxe Kerken?


A: Nee, veel Oosterse Katholieke Kerken hebben dezelfde versie als de Oosters-Orthodoxe Kerken. Zij geloven echter wel in de toegevoegde woorden van de Filioque-clausule.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3