Filioque

De Filioque clausule is een deel van de Geloofsbelijdenis van Nicea waar niet alle christenen het over eens zijn. Filioque is Latijn. In de context (van de Geloofsbelijdenis van Nicea) betekent het: en van de Zoon. De belangrijkste betrokken partijen zijn de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk. De Oosters-Orthodoxe Kerk verwerpt deze verandering, de Katholieke Kerk, evenals de meeste Protestanten en de Anglicaanse Kerk aanvaarden het.

De Latijnse tekst staat hieronder, de verandering is gemarkeerd. Dit werd toegevoegd in de katholieke versie.

Dit wordt meestal in het Engels vertaald als:

Veel Oosters-Katholieke Kerken hebben dezelfde versie als de Oosters-Orthodoxe Kerken. Zij geloven echter wel wat de toegevoegde woorden zeggen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3