Franse grondwet van 1791

De Franse grondwet van 1791 was de tweede geschreven grondwet van Frankrijk. De nieuwe Franse regering begon het te gebruiken na de Franse Revolutie. Het had de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger voor zijn introductie.

In deze grondwet staat dat Frankrijk een constitutionele monarchie zal krijgen. De grootste onenigheid ging over de vraag hoeveel macht de koning van Frankrijk in zo'n systeem zou moeten hebben. Na zeer lange onderhandelingen werd in september 1791 de eerste Grondwet ingediend.

Het creëerde een constitutionele monarchie. Maar de koning liep toch weg, omdat hij bang was voor de Jacobijnen, die niet van koningen hielden.

Het idee van de scheiding der machten was de basis voor de Grondwet: De Nationale Conventie was het wetgevende orgaan, de Koning en de ministers vormden de uitvoerende tak, en de gerechtelijke tak was onafhankelijk van de andere twee. De Franse Revolutie ging echter nog steeds door na de ondertekening van dit document.

De grondwet probeerde een liberale burgerlijke constitutionele monarchie te creëren, maar dat is niet gelukt. Op 10 augustus 1792 kwam er een einde aan de Franse monarchie.

Franse grondwet van 1791
Franse grondwet van 1791

AlegsaOnline.com - 2020 - Licencia CC3