Geofysica

Geofysica (/dʒiːoʊfɪzɪks/) is de fysica van de aarde en haar omgeving in de ruimte. Het is ook de studie van de Aarde door het meten van dingen en het verzamelen van gegevens. Soms betekent geofysica alleen het bestuderen van de geologie van de aarde zoals de vorm, het zwaartekrachts- en magnetisch veld, de interne structuur en de samenstelling. Het kan ook betekenen hoe die plaattektoniek, magma's, vulkanisme en rotsformatie creëren.

Sommige geofysici bestuderen nu ook de hydrologische cyclus, inclusief sneeuw en ijs. Ze bestuderen hoe de oceanen en de atmosfeer bewegen. Ze bestuderen elektriciteit en magnetisme in de atmosfeer, de ionosfeer en de magnetosfeer. Hoe de aarde en de zon elkaar beïnvloeden maakt ook deel uit van de geofysica.

Geofysica werd pas in de 19e eeuw erkend als een bijzonder studiegebied. Maar er waren geofysici in de oude geschiedenis. De eerste magnetische kompassen werden gemaakt in de vierde eeuw voor Christus en de eerste seismoscoop werd gebouwd in 132 voor Christus. Isaac Newton paste zijn theorie van de mechanica toe op de getijden en de precessie van de equinox. Er werden instrumenten ontwikkeld om de vorm, de dichtheid en het zwaartekrachtsveld van de aarde te meten, evenals delen van de watercyclus. In de 20e eeuw werden geofysische methoden ontwikkeld voor de verkenning van de vaste aarde en de oceaan op afstand.

Het bestuderen van geofysica kan helpen bij problemen zoals minerale hulpbronnen, het verminderen van natuurlijke risico's en het beschermen van het milieu. Geofysische onderzoeksgegevens helpen bij het vinden van aardoliereservoirs, minerale afzettingen, grondwater en archeologische overblijfselen. Dergelijke gegevens kunnen ook de dikte van gletsjers en bodems aangeven en aangeven welke gebieden milieuschade moeten worden hersteld.

Kaart van de leeftijd van de zeebodem op basis van gegevens over veranderingen in het magnetisch veld.
Kaart van de leeftijd van de zeebodem op basis van gegevens over veranderingen in het magnetisch veld.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3