Geologie

Geologie is de studie van de niet-levende dingen waaruit de aarde is opgebouwd. Geologie is de studie van gesteenten in de aardkorst. Mensen die geologie bestuderen worden geologen genoemd. Sommige geologen bestuderen mineralen en de nuttige stoffen die de rotsen bevatten, zoals ertsen en fossiele brandstoffen. Geologen bestuderen ook de geschiedenis van de aarde.

Enkele belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde zijn overstromingen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, orogenese (gebergtevorming), en platentektoniek (beweging van continenten).

Geologie is onderverdeeld in speciale vakken die een deel van de geologie bestuderen. Enkele van deze vakken zijn:

Foto van de Ordovicisch-Silurische grens. Door de plooiing van het Caledonisch gebergte zijn de lagen omgekeerd (omgedraaid). Daardoor is de vroegere Ordovicische kalksteen bovenop de latere Silurische bruinachtige moddersteen komen te liggen.
Foto van de Ordovicisch-Silurische grens. Door de plooiing van het Caledonisch gebergte zijn de lagen omgekeerd (omgedraaid). Daardoor is de vroegere Ordovicische kalksteen bovenop de latere Silurische bruinachtige moddersteen komen te liggen.

Soorten gesteente

Rotsen kunnen heel verschillend van elkaar zijn. Sommige zijn heel hard en andere zijn zacht. Sommige gesteenten komen veel voor, terwijl andere zeldzaam zijn. Alle verschillende gesteenten behoren echter tot drie categorieën of typen: stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten.

  • Igne gesteente is gesteente dat door vulkanische werking is ontstaan. Igne gesteente ontstaat wanneer de lava (gesmolten gesteente aan het aardoppervlak) of het magma (gesmolten gesteente onder het aardoppervlak) afkoelt en hard wordt.
  • Sedimentgesteente is gesteente dat is ontstaan uit sediment. Sediment zijn vaste stukken materiaal die door wind, water of gletsjers worden verplaatst en ergens neervallen. Sediment kan worden gemaakt van klei, zand, grind en de lichamen en schelpen van dieren. Het sediment komt in een laag terecht, meestal in water op de bodem van een rivier of zee. Naarmate het sediment zich opstapelt, worden de onderste lagen samengeperst. Langzaam verharden ze tot gesteente.
  • Metamorf gesteente is gesteente dat veranderd is. Soms wordt een stollingsgesteente of een sedimentgesteente verhit of onder de grond geplet, waardoor het verandert. Metamorf gesteente is vaak harder dan het gesteente dat het was voordat het veranderde. Marmer en leisteen behoren tot de metamorfe gesteenten die mensen gebruiken om dingen te maken.

Fouten

Alle drie soorten gesteente kunnen veranderen door verhitting en samendrukking door krachten in de aarde. Wanneer dit gebeurt, kunnen er breuken (scheuren) in het gesteente ontstaan. Geologen kunnen veel leren over de geschiedenis van het gesteente door de patronen van de breuklijnen te bestuderen. Aardbevingen worden veroorzaakt wanneer een breuklijn plotseling breekt.

Bodem

Grond is het spul op de grond dat bestaat uit een heleboel deeltjes (of kleine stukjes). De deeltjes van de bodem komen van rotsen die zijn afgebroken, en van rottende bladeren en dierenlichamen. Bodem bedekt een groot deel van de oppervlakte van de aarde. In de bodem groeien allerlei soorten planten.

Om meer te weten te komen over soorten gesteente, zie het artikel over gesteente (geologie). Om meer te weten te komen over de bodem, zie het bodemartikel.

Principes van Stratigrafie

Geologen gebruiken enkele eenvoudige ideeën die hen helpen om de gesteenten die zij bestuderen te begrijpen. De volgende ideeën werden in de begindagen van de stratigrafie uitgewerkt door mensen als Nicolaus Steno, James Hutton en William Smith:

  1. Het verleden begrijpen: Geoloog James Hutton zei: "Het heden is de sleutel tot het verleden". Hij bedoelde dat het soort veranderingen dat nu aan het aardoppervlak plaatsvindt, dezelfde soort dingen zijn die in het verleden zijn gebeurd. Geologen kunnen dingen die miljoenen jaren geleden zijn gebeurd, begrijpen door te kijken naar de veranderingen die nu plaatsvinden.
  2. Horizontale lagen: De lagen in een sedimentgesteente moeten horizontaal (plat) zijn geweest toen ze werden afgezet (neergelegd).
  3. De leeftijd van de lagen: De onderste lagen moeten ouder zijn dan de bovenste, tenzij alle rotsen zijn omgedraaid.
  4. In sedimentgesteenten die uit zand of grind bestaan, moet het zand of grind afkomstig zijn van een ouder gesteente.
  5. De leeftijd van breuken: Als er een scheur of breuk in een gesteente zit, dan is de breuk jonger dan het gesteente. Rotsen zitten in strata (veel lagen). Een geoloog kan zien of de breuken door alle lagen heen gaan, of slechts door enkele. Dit helpt om de leeftijd van het gesteente te bepalen.
  6. De leeftijd van een gesteente dat andere gesteenten doorsnijdt: Als een stollingsgesteente door sedimentaire lagen snijdt, moet het jonger zijn dan het sedimentaire gesteente.
  7. De relatieve ouderdom van fossielen: Een fossiel in het ene gesteentetype moet ongeveer even oud zijn als hetzelfde type fossiel in hetzelfde gesteentetype op een andere plaats. Evenzo moet een fossiel in een lagere gesteentelaag vroeger zijn dan een fossiel in een hogere laag.

Galerij

·        

·        

Een breuk die oudere sedimentaire gesteenten doorsnijdt

·        

Een conglomeraat: sedimentgesteente dat bestaat uit witte stukken ouder gesteente, opgebroken en vermengd met rood zand op de bodem van een rivier.

·        

De Grote Dijk van Zimbabwe: Een grote band van stollingsgesteente snijdt tussen sedimentaire gesteenten. Deze foto is genomen vanaf een satelliet.

·        

Stranden zijn interessante plaatsen om geologie te bestuderen,

·        

 ....zo zijn grotten.

·        

Deze rotswand in Frankrijk bevat het mineraal Mica.

·        

Een eenvoudig, belangrijk instrument voor de geoloog

·        

De geoloog, David Johnston, op de zijkant van Mount St. Helens.

·        

Een jonge Butcher Bird staat op een doos met rotskernen die uit de ondergrond zijn geboord.

·        

Geologen bekijken enkele monsters van gesteente, om mineralen te vinden voor mijnbouw.

·        

Een kaart met de geologie van Zuidoost-Engeland. Dit gebied wordt al honderden jaren bestudeerd.

·        

Een kaart met de verschillende bodems en rotsen onder de Zuidelijke Oceaan. Geologen vinden steeds nieuwe informatie over dit gebied.

·        

Deze kaart toont de belangrijkste "platen" van het aardoppervlak en in welke richting ze bewegen.

·        

Dit diagram toont de chemische beweging bij een diepzee opening op de oceaanbodem.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3