Hallstattcultuur

De Hallstattcultuur is vernoemd naar Hallstatt, een stad in Oostenrijk waar de eerste artefacten zijn gevonden. Het duurde van ongeveer 1200 voor Christus tot ongeveer 275 voor Christus.

Er waren verschillende periodes die nu worden onderscheiden, vooral door de gebruikte soorten broches. De broches veranderden vrij snel en laten een goede schatting toe. Hallstatt cultuurplaatsen zijn gevonden in het oosten van Frankrijk, in Zwitserland, in het zuiden van Duitsland, in Oostenrijk, in Slovenië en Kroatië, in het noordwesten van Hongarije, in het zuidwesten van Slowakije en in het zuiden van Moravië.

In deze tijd ontwikkelde de sociale structuur zich tot een hiërarchie. Dat kan worden gedocumenteerd door verschillende zaken die aan de graven werden toegevoegd, zoals bij Magdalenenberg. In de Bronstijd leefden de mensen in grote nederzettingen. Naarmate ijzer beschikbaar kwam, veranderden de handelsroutes. Een nieuwe hogere klasse kon zich vestigen. In tegenstelling tot vroeger woonde de hogere klasse graag in grote huizen op het platteland om hun macht te tonen.

Ook de begrafenisculten veranderden van crematiebegrafenis naar begrafenis met sarcofagen. De nieuwe hogere klasse gebruikte haar rijkdom voor de invoer van goederen, meestal uit het Middellandse Zeegebied. De mensen begonnen zich daar te vestigen rond het 2de millennium voor Christus.

De Hallstattcultuur kan worden opgesplitst in een oostelijk en een westelijk deel. De scheidslijn loopt door Tsjechië en Oostenrijk, tussen 14 en 15 graden oostwaarts.Zoom
De Hallstattcultuur kan worden opgesplitst in een oostelijk en een westelijk deel. De scheidslijn loopt door Tsjechië en Oostenrijk, tussen 14 en 15 graden oostwaarts.

Drinkhoorn uit de HallstattcultuurZoom
Drinkhoorn uit de Hallstattcultuur

Broches gevonden in een graf van de Hallstatt cultuurZoom
Broches gevonden in een graf van de Hallstatt cultuur


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3