Aboriginal Land Trust

In Australië is een Aboriginal Land Trust (ALT) een soort non-profit organisatie die namens een gemeenschap van Aboriginal Australiërs de eigendomstitel van een stuk land bezit. De grond wordt door de overheid aan een gemeenschap toegekend in het kader van een eeuwigdurende pachtovereenkomst, meestal nadat de gemeenschap een wettelijke aanspraak op het traditionele eigendomsrecht heeft gemaakt. Grond die onder Aboriginal titel is toegekend is onvervreemdbaar, wat betekent dat het niet kan worden gekocht, verkocht, verhandeld of weggegeven. De Land Trust is de organisatie die door de gemeenschap is aangesteld om de eigendomstitel wettelijk te bezitten.

Verschillende staten en gebieden hebben wetten uitgevaardigd om Aboriginal Land Trusts op te richten, maar niet allemaal. In Zuid-Australië is er één Aboriginal Lands Trust. Deze werd opgericht onder de Aboriginal Lands Trust Act, 1966. Het heeft de titel van Aboriginal land in Zuid-Australië en organiseert het beheer en de controle van die landen. De Aboriginal Lands Trust in West-Australië is opgericht door de Aboriginal Affairs Planning Authority Act, 1972. Zij verwerft en bezit land en beheert het ten behoeve van de Aboriginal gemeenschappen. De Aboriginal Lands Trust bezit ongeveer 27 miljoen hectare (11%) van het land van de staat, waarvan het grootste deel voorheen in handen was van de staatsoverheid. In Queensland zijn er meerdere Land Trusts. Ze werden opgericht onder de Aboriginal Land Act van de staat, 1991. In het Northern Territory worden de Land Trusts bestuurd onder de Aboriginal Land Rights Act, 1976, die ook de manier regelt waarop groepen aanspraak kunnen maken op land. De ALT's hebben de titel van land dat is teruggegeven aan de traditionele Aboriginal eigenaren door middel van de Land Rights Act.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3