Onveranderlijk vlak

Het onveranderlijke vlak van een planetenstelsel is het vlak dat door zijn barycentrum (massamiddelpunt) gaat.

In het zonnestelsel is ongeveer 98% van dit effect afkomstig van de massa van de vier gasreuzen (Jupiter, Saturnus, Uranus, en Neptunus). Het onveranderlijke vlak ligt binnen 0,5° van het baanvlak van Jupiter. Het is het gewogen gemiddelde van alle baan- en rotatievlakken van de planeten.

Het onveranderlijke vlak wordt verkregen uit de som van de hoekmomenten. Het is bijna invariabel (onveranderlijk) over het gehele systeem.

Opmerkingen

De Zon vormt een tegenwicht voor alle planeten, dus staat zij dicht bij het barycentrum als Jupiter aan de ene kant staat en de andere drie joviaanse planeten (gasreuzen) er tegenover aan de andere kant staan. De Zon beweegt 2.17 zonnestralen weg van het barycentrum wanneer alle joviaanse planeten in lijn zijn aan de andere kant.

De baanhoekmomenten van de zon en alle niet-joviaanse planeten, manen en kleinere zonnestelsellichamen, alsmede de axiale rotatiemomenten van alle lichamen, bedragen in totaal slechts ongeveer 2%.

Voor bijna alle doeleinden kan het vlak als invariabel (onveranderlijk) worden beschouwd wanneer men in de [Newtoniaanse dynamica] werkt.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3