Abrahamitische religies

Een Abrahamitische godsdienst is een godsdienst waarvan de volgelingen geloven dat de profeet Abraham en zijn zonen/kleinkinderen een belangrijke rol spelen in de geestelijke ontwikkeling van de mens. De bekendste Abrahamitische godsdiensten zijn het jodendom, het christendom en de islam. Kleinere religieuze tradities die soms tot de Abrahamitische godsdiensten worden gerekend, zijn het Samaritanisme, de Druzen, Rastafari, Yazidi, Babisme en het Bahá'í-geloof. Het mandaeïsme, een godsdienst die veel Abrahamitische overtuigingen aanhangt, wordt niet als zodanig gecategoriseerd, omdat zij geloven dat Abraham een valse profeet was.

De ware Abrahamitische godsdiensten zijn monotheïstisch (betrekking hebbend op of gekenmerkt door het geloof dat er slechts één God is). Zij geloven ook allemaal dat mensen vaak tot God moeten bidden en Hem moeten aanbidden. Van alle monotheïstische godsdiensten hebben de Abrahamitische godsdiensten het grootste aantal volgelingen ter wereld. Het zijn ook allemaal ethische monotheïstische godsdiensten, wat betekent dat ze een aantal regels hebben waaraan ze zich moeten houden.

Symbolen van de drie grootste Abrahamitische godsdiensten: de joodse davidster, het christelijke kruis en de ster en de halve maan die worden gebruikt om de islam voor te stellen.
Symbolen van de drie grootste Abrahamitische godsdiensten: de joodse davidster, het christelijke kruis en de ster en de halve maan die worden gebruikt om de islam voor te stellen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3