Absolute monarchie

Een absolute monarchie is een vorm van monarchie waarbij één persoon, meestal monarch genoemd, de absolute macht heeft. Het staat in contrast met de constitutionele monarchie, die wordt ingeperkt of gecontroleerd door andere groepen mensen. De controleurs kunnen een entiteit zijn zoals geestelijken, wetgevers, sociale elites of een geschreven grondwet.

Vrijwel alle monarchen in de Middeleeuwen waren absolute heersers binnen hun koninkrijk. Na de Franse Revolutie (eind 18e eeuw) werd het steeds gebruikelijker dat monarchen werden beperkt door een grondwet.

Tegenwoordig zijn er nog een paar Absolute monarchieën bewaard gebleven, meestal in Arabische landen en landen in het Midden-Oosten.

Lodewijk XIV van Frankrijk, in de volksmond bekend als de Zonnekoning op een portret van Hyacinthe Rigaud, gemaakt rond 1700. De Franse koning is afgebeeld met alle tekenen van macht, waaruit blijkt dat zijn heerschappij is gelegitimeerd door de genade van God. Dit portret werd gebruikt als blauwdruk voor andere soortgelijke portretten van Europese vorsten uit die tijd.Zoom
Lodewijk XIV van Frankrijk, in de volksmond bekend als de Zonnekoning op een portret van Hyacinthe Rigaud, gemaakt rond 1700. De Franse koning is afgebeeld met alle tekenen van macht, waaruit blijkt dat zijn heerschappij is gelegitimeerd door de genade van God. Dit portret werd gebruikt als blauwdruk voor andere soortgelijke portretten van Europese vorsten uit die tijd.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een absolute monarchie?


A: Een absolute monarchie is een monarchievorm waarbij één persoon, meestal monarch genoemd, de absolute macht heeft.

V: Waarin verschilt een absolute monarchie van een constitutionele monarchie?


A: Een absolute monarchie wordt niet beperkt of gecontroleerd door andere groepen mensen, terwijl een constitutionele monarchie beperkt of gecontroleerd wordt door andere entiteiten, zoals geestelijken, wetgevers, sociale elites of een geschreven grondwet.

V: Wat was "De Wet van de Koning" in Denemarken-Noorwegen?


A: "De Wet van de Koning" (Kongeloven) was een grondwet die de absolute heerschappij van de monarch in het Koninkrijk Denemarken-Noorwegen inhield.

V: Waren veel monarchen voorheen absolute heersers binnen hun koninkrijk?


A: Ja, een aanzienlijk aantal monarchen waren eerder absolute heersers binnen hun koninkrijk.

V: Wanneer werden monarchen beperkt door een grondwet?


A: Na de Franse Revolutie aan het einde van de 18e eeuw werd het steeds gebruikelijker dat monarchen beperkt werden door een grondwet.

V: Zijn er nog absolute monarchieën over?


A: Ja, er zijn een paar absolute monarchieën overgebleven, waarvan sommige in Arabische landen te vinden zijn.

V: Welke soorten groepen kunnen een constitutionele monarchie in toom houden of controleren?


A: Een constitutionele monarchie kan beperkt of gecontroleerd worden door entiteiten zoals geestelijken, wetgevers, sociale elites of een geschreven grondwet.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3