Absolute monarchie

Een absolute monarchie is een vorm van monarchie waarbij één persoon, meestal monarch genoemd, de absolute macht heeft. Het staat in contrast met de constitutionele monarchie, die wordt ingeperkt of gecontroleerd door andere groepen mensen. De controleurs kunnen een entiteit zijn zoals geestelijken, wetgevers, sociale elites of een geschreven grondwet.

Vrijwel alle monarchen in de Middeleeuwen waren absolute heersers binnen hun koninkrijk. Na de Franse Revolutie (eind 18e eeuw) werd het steeds gebruikelijker dat monarchen werden beperkt door een grondwet.

Tegenwoordig zijn er nog een paar Absolute monarchieën bewaard gebleven, meestal in Arabische landen en landen in het Midden-Oosten.

Lodewijk XIV van Frankrijk, in de volksmond bekend als de Zonnekoning op een portret van Hyacinthe Rigaud, gemaakt rond 1700. De Franse koning is afgebeeld met alle tekenen van macht, waaruit blijkt dat zijn heerschappij is gelegitimeerd door de genade van God. Dit portret werd gebruikt als blauwdruk voor andere soortgelijke portretten van Europese vorsten uit die tijd.Zoom
Lodewijk XIV van Frankrijk, in de volksmond bekend als de Zonnekoning op een portret van Hyacinthe Rigaud, gemaakt rond 1700. De Franse koning is afgebeeld met alle tekenen van macht, waaruit blijkt dat zijn heerschappij is gelegitimeerd door de genade van God. Dit portret werd gebruikt als blauwdruk voor andere soortgelijke portretten van Europese vorsten uit die tijd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3