Rechterlijke opinie

Een rechterlijk advies is een door een rechter of een panel van rechters geschreven vorm van juridisch advies waarin wordt uitgelegd hoe zij een juridisch geschil hebben opgelost. Het vermeldt de beslissing die is genomen om het geschil op te lossen. Een rechterlijke opinie bevat gewoonlijk de redenen die aan de beslissing ten grondslag liggen. Wanneer er drie of meer rechters zijn, kan het advies de vorm aannemen van een meerderheidsadvies, een minderheidsadvies of een concurrerend advies.

Soorten rechterlijke adviezen

  • Een meerderheidsstandpunt is een rechterlijk oordeel waarmee meer dan de helft van de leden van een rechterlijke instantie instemt. Een meerderheidsstandpunt wordt de beslissing van de rechter in een bepaalde zaak.
  • Een concurring opinion wordt geschreven om het eens te zijn met een beslissing, maar om een andere reden voor de overeenstemming te geven. Wanneer het grootste aantal rechters zich hierbij aansluit, wordt dit de pluraliteitsopinie genoemd.
  • Een dissenting opinion (of afwijkende mening) is een mening die is geschreven door een of meer rechters en waarin zij het oneens zijn met de mening van de meerderheid. Een afwijkende mening schept geen bindend precedent en maakt geen deel uit van de jurisprudentie.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een juridisch advies?


A: Een juridisch advies is een schriftelijke verklaring van een rechter of een groep rechters waarin wordt uitgelegd hoe ze een juridisch geschil hebben opgelost.

V: Wat staat er in een juridisch advies?


A: Een juridische opinie bevat meestal de redenen achter de beslissing die werd genomen om het geschil op te lossen.

V: Wie schrijft een juridische opinie?


A: Een rechter of een panel van rechters schrijft een juridische opinie.

V: Wat gebeurt er als er drie of meer rechters betrokken zijn bij een zaak?


A: Als er drie of meer rechters bij een zaak betrokken zijn, kan de juridische opinie de vorm aannemen van een meerderheidsopinie, een minderheidsopinie of een concurrerende opinie.

V: Wat is een meerderheidsstandpunt?


A: Een meerderheidsopinie is een gerechtelijke opinie waar de meerderheid van de bij de zaak betrokken rechters het over eens is.

V: Wat is een minderheidsstandpunt?


A: Een minderheidsstandpunt is een juridisch standpunt dat wordt geschreven door een rechter of een groep rechters die het niet eens is met het meerderheidsstandpunt.

V: Wat is een concurrerend advies?


A: Een concurrerende opinie is een gerechtelijke opinie die het eens is met de meerderheidsopinie, maar die een andere of aanvullende redenering voor de beslissing geeft.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3