Rechterlijke opinie

Een rechterlijk advies is een door een rechter of een panel van rechters geschreven vorm van juridisch advies waarin wordt uitgelegd hoe zij een juridisch geschil hebben opgelost. Het vermeldt de beslissing die is genomen om het geschil op te lossen. Een rechterlijke opinie bevat gewoonlijk de redenen die aan de beslissing ten grondslag liggen. Wanneer er drie of meer rechters zijn, kan het advies de vorm aannemen van een meerderheidsadvies, een minderheidsadvies of een concurrerend advies.

Soorten rechterlijke adviezen

  • Een meerderheidsstandpunt is een rechterlijk oordeel waarmee meer dan de helft van de leden van een rechterlijke instantie instemt. Een meerderheidsstandpunt wordt de beslissing van de rechter in een bepaalde zaak.
  • Een concurring opinion wordt geschreven om het eens te zijn met een beslissing, maar om een andere reden voor de overeenstemming te geven. Wanneer het grootste aantal rechters zich hierbij aansluit, wordt dit de pluraliteitsopinie genoemd.
  • Een dissenting opinion (of afwijkende mening) is een mening die is geschreven door een of meer rechters en waarin zij het oneens zijn met de mening van de meerderheid. Een afwijkende mening schept geen bindend precedent en maakt geen deel uit van de jurisprudentie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3