Samenvallende mening

In de wet is een overeenstemmend advies een schriftelijk advies van een of meer rechters van een rechtbank die het eens is met de beslissing van de meerderheid van de rechtbank, maar een andere (of aanvullende) reden voor de beslissing aangeeft. Het kan ook worden gebruikt om opmerkingen toe te voegen. Wanneer geen absolute meerderheid van de rechtbank het eens kan worden over de grondslag voor de beslissing van de zaak, kan de beslissing van de rechtbank worden opgenomen in een aantal overeenstemmende adviezen. Het samenvallende advies waar het grootste aantal rechters zich bij aansluit, wordt het pluraliteitsadvies genoemd.

Aangezien de meerderheid van de stemmen van de rechtbank niet is gehaald, zijn de samenvallende adviezen geen bindend precedent (gewoonterecht) en kunnen ze niet als zodanig worden aangehaald. Maar samenvallende adviezen kunnen soms wel worden aangehaald als een vorm van overtuigend precedent (in de veronderstelling dat er geen bindend precedent bestaat). Het meningsverschil tussen een meerderheidsopinie en een overeenstemmende mening kan een advocaat helpen om de rechtspunten in de meerderheidsopinie te begrijpen. Af en toe zal een rechter een overeenstemmend advies gebruiken om aan te geven dat hij of zij openstaat voor bepaalde soorten "proefprocessen" die de ontwikkeling van een nieuwe rechtsregel mogelijk zouden maken. Op zijn beurt kan zo'n samenloop van meningen in dezelfde zaak bekender worden dan de meerderheidsopinie. Een bekend voorbeeld van dit fenomeen is Escola v. Coca-Cola Bottling Co. (1944).

Samenvallende meningen per regio

In sommige rechtbanken, zoals het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, kan het meerderheidsstandpunt worden opgesplitst in genummerde of beletterde delen. De samenvallende rechters kunnen verklaren dat zij zich bij sommige delen van de meerderheidsopinie aansluiten, maar bij andere niet, om de redenen die in hun samenvallende opinie worden genoemd. In andere rechtbanken, zoals het Hooggerechtshof van Californië, kan dezelfde rechter een meerderheidsopinie en een afzonderlijke samenvallende mening schrijven om aanvullende redenen te geven ter ondersteuning van het vonnis.

Terminologie bij de verschillende rechtbanken

  • Bij het Internationaal Gerechtshof wordt de term "afzonderlijk advies" gebruikt en de rechters kunnen ook verklaringen toevoegen aan het arrest.
  • De term "concurring opinion" wordt gebruikt in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten.
  • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gebruikt de term "overeenstemmende mening" en noemt zowel overeenstemmende als afwijkende meningen afzonderlijke meningen. Rechters voegen zelden verklaringen toe aan het arrest.
  • De Law Lords van het Verenigd Koninkrijk geven elk hun eigen mening. Er wordt geen geaggregeerd oordeel gegeven.
  • In sommige rechtsgebieden (bijvoorbeeld Californië) kan de term in bepaalde contexten worden afgekort tot conc. opn.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een concurrerende mening in het recht?


A: Een concurrerende mening is een schriftelijke mening van een of meer rechters van een rechtbank die het eens is met de beslissing van de meerderheid van de rechtbank, maar die andere (of aanvullende) redenen voor de beslissing aanvoert.

V: Wat is het doel van een concurrerende mening?


A: Het doel van een concurrerende mening is om een andere kijk te geven op de beslissing van de meerderheid van de rechtbank en om soms opmerkingen toe te voegen.

V: Wat gebeurt er als geen absolute meerderheid van de rechtbank het eens kan worden over de basis voor een beslissing?


A: Wanneer geen absolute meerderheid van de rechtbank het eens kan worden over de basis voor een beslissing, kan de beslissing van de rechtbank worden vervat in een aantal concurrerende meningen.

V: Wat is een pluraliteitsadvies?


A: De concurrerende opinie waar het grootste aantal rechters zich bij aansluit, wordt de pluraliteitsopinie genoemd.

V: Zijn concurring opinions bindende precedenten in het gewoonterecht?


A: Nee, concurring opinions zijn geen bindend precedent (common law) en kunnen niet als zodanig worden aangehaald.

V: Kunnen concurring opinions worden aangehaald als een vorm van overtuigend precedent?


A: Ja, concurring opinions kunnen soms worden aangehaald als een vorm van overtuigend precedent (aangenomen dat er geen bindend precedent bestaat).

V: Hoe kan een conflict tussen een meerderheidsadvies en een concurrerend advies een advocaat helpen?


A: Een conflict tussen een meerderheidsopinie en een concurrerende opinie kan een advocaat helpen bij het begrijpen van de rechtsvragen in de meerderheidsopinie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3