Machinaal leren

Machinaal leren geeft computers het vermogen te leren zonder expliciet geprogrammeerd te worden (Arthur Samuel, 1959). Het is een deelgebied van de informatica.

Het idee kwam voort uit het werk op het gebied van kunstmatige intelligentie. Machine learning is de studie en constructie van algoritmen die kunnen leren en voorspellingen doen op basis van gegevens. Dergelijke algoritmen volgen geprogrammeerde instructies, maar kunnen ook voorspellingen doen of beslissingen nemen op basis van gegevens. Zij bouwen een model op aan de hand van voorbeeldinputs.

Machineleren wordt toegepast waar het ontwerpen en programmeren van expliciete algoritmen niet mogelijk is. Voorbeelden zijn het filteren van spam, het opsporen van netwerkindringers of kwaadwillende insiders die werken aan een gegevensinbraak, optische tekenherkenning (OCR), zoekmachines en computervisie.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3