Wiskundig model

Een wiskundig model is een beschrijving van een systeem met behulp van wiskundige concepten en taal. Het proces van het bouwen van een wiskundig model wordt wiskundige modellering genoemd. Wiskundige modellen worden gebruikt in de natuurwetenschappen (zoals natuurkunde, biologie, aardwetenschappen, meteorologie) en de ingenieurswetenschappen (bijv. computerwetenschappen, kunstmatige intelligentie). Ze worden ook gebruikt in de sociale wetenschappen (zoals economie, psychologie, sociologie en politieke wetenschappen). Fysici, ingenieurs, statistici, operations research analisten en economen maken veel gebruik van wiskundige modellen[1][2].

Wiskundige modellen kunnen vele vormen aannemen. De soorten modellen zijn onder andere:

  • dynamische systemen - voor systemen die veranderen,
  • statistische modellen - voor het vinden van patronen in grote groepen metingen of gegevens,
  • differentiaalvergelijkingen - om te bestuderen hoe variabelen in de loop van de tijd veranderen, of
  • speltheoretische modellen - voor het bestuderen van hoeveel onafhankelijke beslissers op elkaar kunnen inwerken.

Deze en andere soorten modellen kunnen elkaar overlappen, waarbij een bepaald model een verscheidenheid aan abstracte structuren omvat. Wiskundige modellen kunnen logische modellen bevatten. In veel gevallen hangt de kwaliteit van een wetenschappelijk veld af van de mate waarin de op de theorie gebaseerde wiskundige modellen overeenkomen met de resultaten van herhaalbare experimenten. Wanneer theoretische wiskundige modellen niet overeenkomen met experimentele metingen, proberen wetenschappers het model te corrigeren. Dergelijke correcties leiden tot betere theorieën om de feiten te verklaren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3