Miljoen

Een miljoen (1.000.000), of duizendduizend, is het natuurlijke getal na 999.999 en vóór 1.000.001. De naam is afgeleid van het Italiaans, waar "mille" 1.000 was, en 1.000.000 een "milione" werd, als "een groot duizendtal".

In wetenschappelijke notatie wordt het getal geschreven als 1×106 of gewoon 106. Fysische grootheden kunnen ook worden uitgedrukt met het SI-voorvoegsel "mega-" wanneer het SI-eenheden betreft. Bijvoorbeeld, 1 megawatt is gelijk aan 1.000.000 watt.

Het woord "miljoen" komt zowel in het korte- als in het lange-getallensysteem voor, in tegenstelling tot de grotere getallen, die in de twee systemen een verschillende naam hebben.

Het miljoen wordt in de Engelse taal soms gebruikt als metafoor voor een zeer groot getal, zoals in 'Never in a million years' en 'You're one in a million', of als hyperbool, zoals in 'I've walked a million miles'.

Il Milione is de titel van Marco Polo's relaas van zijn reizen in China. De naam zou afkomstig zijn van Polo's bijnaam na zijn verhalen over rijkdom en veelheid.

Voorbeelden

  • Een miljonair is iemand die ten minste één miljoen munteenheden bezit.
  • In de informatica is een megabyte ongeveer een miljoen bytes, of 1.048.576 (1.0242).
  • In meting zijn er een miljoen millimeters in een kilometer. Er zitten een miljoen meters in een megameter. (Een persoon die volledig rond de evenaar van de aarde reist, legt 40 megameter af). Ook legt het licht een miljoen kilometer af in ongeveer 3 seconden (Zie: lichtsnelheid).

Vragen en antwoorden

V: Wat is 1.000.000?


A: 1.000.000 is een natuurlijk getal dat komt na 999.999 en voor 1.000.001.

V: Waar komt de naam "1.000.000" vandaan?


A: De naam "1.000.000" komt van het Italiaanse woord "mille", wat 1.000 betekent, en "milione", wat "een grote duizend" betekent.

V: Hoe wordt 1.000.000 in wetenschappelijke notatie geschreven?


A: In wetenschappelijke notatie wordt 1.000.000 geschreven als 1×106 of gewoon 106.

V: Kunnen fysische grootheden worden uitgedrukt met de term "1.000.000"?


A: Ja, fysische grootheden kunnen worden uitgedrukt met het SI-voorvoegsel "mega-" als het gaat om SI-eenheden. Bijvoorbeeld, 1 megawatt is gelijk aan 1.000.000 watt.

V: Is de term "miljoen" hetzelfde in zowel het korte- als het lange-schaalsysteem?


A: Ja, de term "miljoen" komt voor in zowel het korte- als het lange-schaalsysteem.

V: Hoe wordt "million" in de Engelse taal als metafoor gebruikt?


A: "Million" wordt in de Engelse taal gebruikt als metafoor voor een zeer groot getal, zoals in "Never in a million years" of "You're one in a million".

V: Wat is "Il Milione"?


A: "Il Milione" is de titel van Marco Polo's verslag van zijn reizen in China.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3