Narcolepsie

Narcolepsie is een slaapstoornis. Het gebeurt wanneer het zenuwstelsel niet goed werkt. Mensen met narcolepsie hebben de neiging overdag in slaap te vallen, zelfs als ze dat niet willen. Heel vaak slapen ze 's nachts niet goed, en vallen ze overdag ongecontroleerd in slaap. Er zijn twee verschillende vormen. De klassieke (meest voorkomende) vorm is die met spierfalen (cataplexie genoemd). Er is ook een minder vaak voorkomende vorm zonder kataplexie.

Narcolepsie beïnvloedt de manier waarop de zenuwen werken. Het is geen psychische aandoening, of veroorzaakt door psychologische problemen. Naar schatting lijden tussen de 25 en 50 mensen per 100.000 aan narcolepsie. Er worden zeer weinig gevallen gemeld.

De eerste beschrijving werd gegeven in 1877. Jean-Baptiste Gélineau, een militaire arts, gebruikte de naam narcolepsie voor het eerst in 1880.

In bepaalde landen mogen mensen met narcolepsie geen auto rijden.

Een narcoleptische tiener wacht tot de kataplexie overgaatZoom
Een narcoleptische tiener wacht tot de kataplexie overgaat

Symptomen

Dingen die mensen met narcolepsie kunnen ervaren:

  • Overmatige slaperigheid overdag: Overdag erg moe zijn, zelfs na een volledige nachtrust. Dit is het meest voorkomende symptoom van narcolepsie.
  • Cataplexie: Plotseling een spier uitvallen. Dit kan variëren van een lichte zwakte, en problemen om duidelijk te spreken, tot volledig instorten.
  • Slaapverlamming: Bij het wakker worden, zijn mensen verlamd (kunnen niet bewegen) voor een bepaalde tijd. De verlamming gaat uiteindelijk over.
  • Hallucinaties, bij het inslapen of wakker worden.
  • Automatisch gedrag: Mensen blijven dingen doen terwijl ze slapen. Later herinneren ze het zich niet meer.

Hallucinaties, slaapverlamming en automatisch gedrag kunnen ook voorkomen bij mensen die geen narcoleptici zijn. Dit gebeurt meestal als mensen erg moe zijn, en lang niet geslapen hebben.

Veroorzaakt

Sommige wetenschappers denken dat narcolepsie wordt veroorzaakt door een gebrek aan hypocretine. Hypocretine is een chemische stof in de hersenen die mensen wakker maakt en de slaap regelt. Het is echter nog niet met zekerheid bekend wat de oorzaak is. Nogal wat lijders hebben ook een ander familielid met de ziekte. Dit kan erop wijzen dat sommige dingen die de ziekte veroorzaken via de genen van de ouders op de kinderen kunnen worden overgedragen.

Behandelingen

Er zijn bepaalde medicijnen die de effecten van narcolepsie kunnen behandelen. Ze kunnen niet de oorzaak behandelen, omdat die onbekend is. Over het algemeen zijn deze medicijnen speciale soorten stimulerende middelen. Algemene stimulerende middelen, zoals koffie, helpen meestal niet. Sommige strategieën voor de behandeling zijn niet afhankelijk van geneesmiddelen:

  • Aanpassing van het gedrag om situaties te vermijden die overdag slaap uitlokken; dit wordt over het algemeen Coping genoemd. Het gaat er ook om het dagritme aan te passen aan de slaapfasen
  • Slaaphygiëne

Vragen en antwoorden

V: Wat is narcolepsie?


A: Narcolepsie is een slaapstoornis waardoor mensen overdag ongecontroleerd in slaap vallen.

V: Waarom vallen mensen met narcolepsie overdag in slaap?


A: Mensen met narcolepsie vallen overdag in slaap omdat hun zenuwstelsel niet goed werkt.

V: Hoe beïnvloedt narcolepsie de slaap van mensen?


A: Narcolepsie zorgt ervoor dat mensen 's nachts niet goed slapen en overdag ongecontroleerd in slaap vallen.

V: Wat zijn de twee verschillende vormen van narcolepsie?


A: Er zijn twee verschillende vormen van narcolepsie: de klassieke vorm met spieruitval (kataplexie) en een minder vaak voorkomende vorm zonder kataplexie.

V: Is narcolepsie een psychische aandoening?


A: Nee, narcolepsie is geen geestesziekte; het beïnvloedt de manier waarop de zenuwen werken.

V: Hoeveel mensen lijden er naar schatting aan narcolepsie?


A: Er wordt geschat dat tussen de 25 en 50 mensen per 100.000 aan narcolepsie lijden, maar er worden maar heel weinig gevallen gerapporteerd.

V: Mogen mensen met narcolepsie in bepaalde landen autorijden?


A: In bepaalde landen mogen mensen met narcolepsie geen auto rijden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3