Hallucinatie

Een hallucinatie is het zien, horen, proeven, ruiken of voelen van dingen die niet echt bestaan. Gewoonlijk moeten mensen wakker en bij bewustzijn zijn om hallucinaties te hebben. Iemand die iets ziet of hoort wat er niet echt is, heeft dus een hallucinatie. Hallucinaties zijn anders dan dromen. Als mensen dromen, zijn ze niet wakker. Hallucinaties zijn ook anders dan illusies. Illusies zijn gebaseerd op echte waarnemingen, die vervormd zijn of op een verkeerde manier geïnterpreteerd worden.

Bepaalde drugs kunnen hallucinaties veroorzaken. Sommige illegale drugs worden genomen omdat ze hallucinaties veroorzaken. Bepaalde geestesziekten kunnen ook hallucinaties veroorzaken. In sommige gevallen kan het afkicken van een drug ook hallucinaties veroorzaken. Dit is vooral gerapporteerd door mensen die proberen te stoppen met slaappillen, of door alcoholisten.

Mensen die hallucineren zijn niet per se ziek, slaapgebrek kan ook hallucinaties veroorzaken. Hallucinaties net voor het slapen gaan of net na het wakker worden worden als normaal beschouwd.

De verzoeking van de heilige Antonius, detail, Mathias Grünewald, 1515. Dit schilderij is misschien beïnvloed door de beschrijving van hallucinaties.Zoom
De verzoeking van de heilige Antonius, detail, Mathias Grünewald, 1515. Dit schilderij is misschien beïnvloed door de beschrijving van hallucinaties.

Wat zijn de verschillende soorten hallucinaties?

Hallucinaties kunnen alle zintuigen van een persoon beïnvloeden. Mensen met de geestesziekte schizofrenie kunnen geluiden of stemmen horen die er niet echt zijn. Mensen met bepaalde geestesziekten kunnen ook hallucinaties hebben waarbij ze een persoon of een ding zien dat er niet echt is. Mensen hebben minder kans op hallucinaties waarbij ze iets ruiken of aanraken dat er niet echt is. Bepaalde vormen van epilepsie kunnen hallucinaties veroorzaken. Tenslotte kunnen hallucinaties het gevolg zijn van bepaalde ingenomen stoffen of van bepaalde lichamelijke constellaties. Meestal worden deze stoffen ingenomen om de hallucinaties te krijgen. Soms kunnen (ernstig) slaaptekort, of hoge koorts leiden tot hallucinaties die worden veroorzaakt door virussen zoals de verkoudheid.

Hoeveel mensen hebben last van hallucinaties?

Vele studies hebben aangetoond dat hallucinerende ervaringen over de hele wereld voorkomen. Verschillende studies, waarvan één reeds in 1894 werd uitgevoerd, hebben gerapporteerd dat ongeveer 10% van de bevolking hallucinaties ervaart. Een recent onderzoek onder meer dan 13.000 mensen meldde een veel hoger cijfer. Volgens het onderzoek rapporteerde bijna 39% van de mensen hallucinerende ervaringen. 27% van de mensen meldde hallucinaties overdag, meestal buiten de context van ziekte of drugsgebruik. Uit dit onderzoek blijkt dat hallucinaties die reuk of smaak beïnvloeden het meest voorkomen bij de algemene bevolking.

Wat zijn de oorzaken van hallucinaties?

Ziekten

Ziekten of aandoeningen

Sommige ziekten, zoals hersenaandoeningen of infecties, kunnen hallucinaties veroorzaken. Ook kan een alcoholist (iemand die verslaafd is aan alcohol) die plotseling stopt met alcohol drinken, een soort hallucinaties krijgen die delirium tremens (of "DT's") wordt genoemd. Sommige mensen krijgen hallucinaties als ze een aantal dagen niet slapen, of als ze een aantal dagen niet eten.

Chemicaliën of drugs

Sommige mensen hebben hallucinaties omdat ze opzettelijk of per ongeluk chemicaliën of drugs in hun lichaam stoppen.

Illegale drugs

Sommige mensen gebruiken illegale drugs die levendige hallucinaties veroorzaken, zoals LSD ("acid") en PCP ("angel dust"). Veel soorten drugs - zelfs legale - veroorzaken hallucinaties, als zeer grote doses worden genomen, en het wordt gezien als een bijwerking.

Legale drugs

Sommige legale drugs die tandartsen, dokters of chirurgen gebruiken, veroorzaken hallucinaties. Tandartsen, dokters en chirurgen gebruiken verdovende middelen om ervoor te zorgen dat mensen geen pijn voelen, of om mensen bewusteloos te maken. Maar de drugs hebben ook enkele andere bijkomende effecten, die bijwerkingen worden genoemd, zoals misselijkheid (zich ziek voelen) en hallucinaties.

Veel tandartsen gebruiken een verdovingsmiddel dat lachgas wordt genoemd. Het inademen van grote hoeveelheden lachgas kan bij mensen hallucinaties veroorzaken. Artsen en chirurgen gebruiken vele soorten verdovingsgassen om patiënten die worden geopereerd bewusteloos te maken. Wanneer iemand narcosegassen inademt, kan hij of zij enkele minuten lang hallucinaties hebben, totdat hij of zij bewusteloos raakt.

Accidentele vergiftiging

Sommige volwassenen slikken per ongeluk een giftige chemische stof in omdat die in een fles zit met een verkeerd etiket. In sommige gevallen slikken kinderen een giftige chemische stof in omdat ze denken dat het om een voedingsmiddel of een drankje gaat. Sommige gevaarlijke, giftige chemische stoffen die mensen erg ziek kunnen maken of zelfs kunnen doden, veroorzaken ook hallucinaties.

Gebrek aan slaap

Sommige mensen hebben hallucinaties wanneer zij lange tijd niet hebben geslapen; andere mensen hebben iets dat op een hallucinatie lijkt voordat zij in slaap vallen. Dit wordt gewoonlijk hypnagogie genoemd. Meestal zijn de mensen die dit soort hallucinaties ervaren zich bewust van het feit dat ze niet echt zijn.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een hallucinatie?


A: Een hallucinatie is het zien, horen, proeven, ruiken of voelen van dingen die niet echt bestaan.

V: Moeten mensen wakker en bij bewustzijn zijn om hallucinaties te hebben?


A: Ja, meestal moeten mensen wakker en bij bewustzijn zijn om hallucinaties te hebben.

V: Waarin verschillen hallucinaties van dromen?


A: Als mensen dromen zijn ze niet wakker, maar hallucinaties gebeuren als mensen wakker en bij bewustzijn zijn.

V: Wat zijn illusies?


A: Illusies zijn gebaseerd op echte waarnemingen, die vervormd zijn of op een verkeerde manier geïnterpreteerd worden.

V: Wat kan hallucinaties veroorzaken?


A: Bepaalde drugs, zoals illegale drugs, en bepaalde geestesziekten kunnen hallucinaties veroorzaken. In sommige gevallen kan het afkicken van een drug ook hallucinaties veroorzaken.

V: Kan slaaptekort hallucinaties veroorzaken?


A: Ja, slaaptekort kan ook hallucinaties veroorzaken.

V: Zijn hallucinaties voor het slapen gaan of net na het ontwaken normaal?


A: Ja, hallucinaties vlak voor het slapengaan of vlak na het ontwaken worden als normaal beschouwd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3