Negroland

Negerland of Nigritia was een term die Europeanen gebruikten om een gebied in Afrika ten zuiden van de Sahara aan te duiden. De regio was slecht verkend, en de Europeanen kenden vooral het gebied rond de kust. De naam was waarschijnlijk een directe vertaling van de Arabische term "Bilad al-Sudan", wat vertaald "land van de zwarten" betekent.

Zoals op de kaart te zien is, geloofden de Europeanen van die tijd dat de rivieren Senegal, Gambia en Niger deel uitmaakten van hetzelfde riviersysteem: één rivier die zich splitste voordat hij in de oceaan uitmondde.

In 1823 werd ongeveer hetzelfde gebied beschreven als "Nigritia" op een Amerikaanse kaart gepubliceerd door Fielding Lucus Jr. De inwoners van Nigritia werden negers genoemd.

Een kaart uit 1736, waarop Negerland en Guinea staan aangegeven. Het huidige Guinea is andersZoom
Een kaart uit 1736, waarop Negerland en Guinea staan aangegeven. Het huidige Guinea is anders


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3