Buren (personen)

Een buurman (of buurvrouw in het Amerikaans) is iemand die in de buurt woont, gewoonlijk in een huis of appartement naast de deur of, in het geval van huizen, aan de overkant van de straat. Sommige mensen sluiten vriendschap met hun buren, en helpen hen door hun gereedschap te delen en te helpen met tuinieren. Andere mensen raken gefrustreerd door hun buren, als de buurman veel lawaai maakt of een puinhoop maakt

Een groep mensen die dicht bij elkaar woont in een kleine gemeenschap wordt een buurt genoemd. Sommige buurten hebben veel buurtorganisaties, waar mensen vrijwilligerswerk doen en aan liefdadigheid doen. Andere buurten in arme gemeenschappen hebben misschien geen gemeenschapsorganisaties en er kunnen veel problemen in de gemeenschap zijn, zoals illegale drugs, prostitutie en dakloosheid.

Een buur van São Paulo.
Een buur van São Paulo.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3