Dakloze

Dakloosheid betekent mensen die geen onderdak hebben. Het woord "dakloosheid" omvat ook mensen die slapen in warmtecentra, daklozenopvangcentra, of in verlaten gebouwen, parkeergarages, of andere plaatsen die niet bedoeld zijn voor mensen om in te wonen. Dakloosheid kan vele oorzaken hebben. Het kan zich voordoen wanneer mensen of huishoudens niet in staat zijn een woning te kopen en/of te onderhouden die zij zich kunnen veroorloven. De internationale mensenrechtenwetgeving omvat het recht op huisvesting.

Daklozen leven in vele delen van de wereld, waaronder: San Francisco in Californië, Dublin in Ierland en Tallinn in Estland.Dakloze man slaapt aan de kant van de weg.Zoom
Dakloze man slaapt aan de kant van de weg.

Zoom


Daklozen

In academische artikelen en overheidsrapporten worden deze mensen "daklozen" genoemd. Je kunt verschillende woorden horen om dakloosheid en dakloze mensen te beschrijven. Sommige van deze woorden zijn van toepassing op mensen die misschien niet dakloos zijn. Soms zijn ze gebaseerd op stereotypen. In straattaal is een vagebond bijvoorbeeld iemand die rondreist zonder het geld dat nodig is om in goede hotels te overnachten. Zo iemand kan al dan niet ergens een woning hebben. Soms wordt in politierapporten het woord "zwerver" gebruikt om mensen van buiten de stad of op doorreis aan te duiden. Deze woorden verwarren vaak de zaken, omdat iemand die op doorreis is misschien ergens een huis bezit of misschien niet.

Het uitsorteren van daklozen is een moeilijke zaak, zelfs wanneer men programma's en diensten probeert op te zetten om hen te helpen. Tellingen van daklozen zijn verplicht gesteld door de overheidsinstanties die zich met dakloosheid bezighouden.

In de VS vereist het agentschap voor huisvesting en stedelijke ontwikkeling (HUD) elke twee jaar een telling van de daklozen. Zij classificeren "daklozen" op een zorgvuldige manier en die manier is zeer invloedrijk en veel andere agentschappen en kerkgroepen kopiëren het. In Metro Vancouver worden daklozen geteld door de British columbia(B.C.)) Non-Profit Housing Society die de daklozentelling uitvoert met de hulp van ongeveer 1.200 vrijwilligers.Persoon slaapt in grote stadZoom
Persoon slaapt in grote stad

HUD definities

Housing and Urban Development van de Verenigde Staten verspreidt informatie over wat wel en niet werkt bij het bieden van onderdak aan daklozen. Die informatie over de dingen die lijken te werken wordt "best practices" genoemd. De HUD definieert daklozen als 1. iemand die geen vaste, regelmatige en fatsoenlijke plaats heeft om 's nachts te slapen of 2. iemand die 's nachts slaapt in A.een bewaakte opvang (met inbegrip van welzijnshotels, daklozenopvangcentra, warmtecentra en tijdelijke huisvesting) ; B.een plaats die een tijdelijk verblijf biedt aan mensen die wachten op een plaats in een ziekenhuis, gevangenis of hospice; of C.een plaats die niet ontworpen is voor mensen om te slapen, zoals parken of openbare straten.Een nieuwe interesse: mensen die buiten

Het "C"-gedeelte van de HUD-definitie krijgt nu meer aandacht. Het wordt "chronische dakloosheid" genoemd. (HUD) definieert een "chronisch dakloze" als "een niet-begeleide dakloze met een invaliderende aandoening". Er zijn andere voorwaarden aan die definitie. Het moet iemand zijn die al een jaar of langer dakloos is, of die in de afgelopen drie jaar vier keer dakloos is geweest".

Mensen die deze zaken bestuderen geloven dat de "chronische" daklozen veel meer kosten dan de rest. Een nieuwe aanpak bestaat erin informatie te zoeken over wie die mensen zijn. Zij maken gebruik van een zogenaamd kwetsbaarheidsindexsysteem. Het is uitgevonden door een arts in Boston die samenwerkt met een New Yorkse organisatie die Common Ground heet. Deze "kwetsbaarheidsindexen" coderen voor zaken als slechte lever, nieraandoeningen, HIV-AIDS, leeftijd en bezoeken aan het ziekenhuis.Gezondheidszorg

Gezondheidszorg voor daklozen is een belangrijke uitdaging voor de volksgezondheid. Daklozen lopen meer kans op verwondingen en medische problemen als gevolg van hun leven op straat. Nogal wat daklozen drinken of hebben verslavingsproblemen met drugs. Sommigen hebben huidaandoeningen doordat ze buiten in de zon zitten zonder zonnebrandcrème om zich tegen UV-straling te beschermen. Het is moeilijk plaatsen te vinden waar men zich kan wassen, en daklozen worden blootgesteld aan extreme kou en hete zon. Voor veel daklozen is het moeilijk goed voedsel te vinden, zodat zij vaak aan medische aandoeningen lijden. Dit kan onder meer obesitas tot gevolg hebben als zij veel voedsel van slechte kwaliteit met lege calorieën eten. Daklozen kunnen ook ernstigere gebitsproblemen hebben dan de bevolking in het algemeen, omdat zij geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen en in sommige gevallen te veel snoep eten, het enige voedsel dat beschikbaar is. Diabetes en leverproblemen zijn niet ongewoon, evenals ziekten die verband houden met het roken van sigaretten .......Kwetsbaarheidsindex

De kwetsbaarheidsindex is een instrument om na te gaan wie van de daklozenbevolking het meest behoefte heeft aan gezondheidszorg en huisvesting.

De kwetsbaarheidsindex komt voort uit het werk van Dr. Jim O'Connell van Boston's Gezondheidszorg voor Daklozen. Hij was bezorgd over de doodsoorzaken van daklozen zonder dak boven hun hoofd die op straat leven. Common Ground is bezig met een nationale campagne om samen te werken met de daklozentelling van de HUD. Aangezien gemeenschappen de telling doen, is dat volgens hem een goed moment om ook de kwetsbaarheidsindex te doen. De mensen zeggen dat het gebruik ervan zal helpen om behoeftige mensen van de straat te krijgen.

De kwetsbaarheidsindex is uitgeprobeerd op een groot aantal andere plaatsen dan alleen de Oostkust. Deze omvatten New Mexico en Santa MonicaHoofdoorzaken

De belangrijkste redenen voor dakloosheid zijn in vele rapporten en studies bestudeerd. Bijvoorbeeld:

 • Gebrek aan betaalbare huisvesting
 • Laagbetaalde banen
 • Verslaving en gebrek aan noodzakelijke diensten
 • Geestesziekten en gebrek aan noodzakelijke diensten
 • Huiselijk geweld
 • Werkloosheid
 • Sociale uitsluiting
 • Discriminatie die het gevoel van eigenwaarde verlaagt
 • Onvoorzichtige levensstijl
 • Armoede
 • Vrijlating en terugkeer in de maatschappij
 • Veranderingen en bezuinigingen in de bijstand
 • Natuurrampen

Ontwikkelingslanden en onontwikkelde landen

Het aantal daklozen wereldwijd is de laatste jaren gestaag toegenomen. In sommige derdewereldlanden, zoals Brazilië, India, Nigeria en Zuid-Afrika, is dakloosheid een zeer groot probleem, met miljoenen kinderen die op straat leven en werken. Dakloosheid is ook een probleem geworden in China, Thailand, Indonesië, de Filippijnen en Japan.Geschiedenis

In de zestiende eeuw probeerde de regering in Engeland voor het eerst zwervers onderdak te geven in plaats van hen te straffen. In de achttiende eeuw werden deze huizen vervangen door werkhuizen. Deze werden later vervangen door slaapzalen ("spikes"). Tegen het begin van de jaren 1930 woonden er in Engeland 30.000 mensen op deze plaatsen.

In de meeste landen hadden veel steden een gebied waar alle armen, zwervers en bedroefden woonden, zoals een "achterbuurt". In kleinere steden waren er zwervers, die kampeerden in de buurt van treinrails en op treinen van plaats naar plaats sprongen. Veel plaatsen waar mensen ooit mochten rondhangen (zoals kerken, openbare bibliotheken en openbare atriums) werden strenger naarmate het aantal daklozen toenam.

In de jaren tachtig werden in de Verenigde Staten enkele nieuwe wetten gemaakt voor daklozen als gevolg van het werk van congreslid Stewart B. McKinney. In 1987 werd de McKinney-Vento Homeless Assistance Act aangenomen. Verschillende organisaties in sommige steden, zoals New York en Boston, probeerden het groeiende aantal daklozen op een nieuwe manier te helpen.

Volgens een 60 Minutes programma, uitgezonden in december 2017, is Californië de thuisbasis van een kwart van de Amerikaanse daklozen.Dakloosheid in de populaire media

Populaire films

 • 1966. Cathy Come Home on IMDb - Een invloedrijke film van Ken Loach die het daklozenprobleem in het Verenigd Koninkrijk onder de aandacht bracht en indirect leidde tot de oprichting van verschillende liefdadigheidsinstellingen en veranderingen in de wetgeving.
 • 1986. Down and Out in Beverly Hills op IMDb
 • 1991. Life Stinks op IMDb
 • 1994. With Honors op IMDb
 • 1997. La Vendedora de Rosas op IMDb
 • 2003. Homeless to Harvard: the Liz Murray Story op IMDb - zie Liz Murray
 • 2006. The Pursuit of Happiness op IMDb - het verhaal van Chris Gardner

Boeken

 • 2005 Without a Net: Middenklasse en dakloos (met kinderen) in Amerika door Michelle Kennedy

Documentaire films

 • 1985. Streetwise op IMDb - volgt dakloze jongeren uit Seattle.
 • 1997. The Street: A Film with the Homeless op IMDb - over de Canadese daklozen in Montreal. New York Times Review,
 • 2000 Dark Days on IMDb -Een film die het leven volgt van dakloze volwassenen die in de Amtrak tunnels in New York wonen.
 • 2001 Children Underground on IMDb -Volgt het leven van dakloze kinderen in Boekarest, Roemenië.
 • 2003. À Margem da Imagem op IMDb - over de daklozen in São Paulo, Brazilië. De Engelse titel is "On the Fringes of São Paulo: Homeless".
 • 2004. Daklozen in Amerika op IMDb
 • 2005 Children of Leningradsky on IMDb -Over dakloze kinderen in Moskou.
 • 2005 Reversal of Fortune on IMDb -Onderzoekt wat een dakloze die 100.000 dollar krijgt en vrij is om ermee te doen wat hij wil.
 • 2007 Easy Street- over de daklozen in Florida.

TV-documentaires

 • 1988. Home Sweet Homeless op IMDb

Beeldende Kunst

 • 2005. Fotografische expositie door Michel Mersereau getiteld "Between The Cracks"Verwante pagina'sVragen en antwoorden

V: Wat is dakloosheid?


A: Dakloosheid verwijst naar de toestand van mensen die geen verblijfplaats hebben, inclusief mensen die in opvangcentra, verlaten gebouwen of andere plaatsen slapen die niet voor bewoning bedoeld zijn.

V: Heeft dakloosheid een specifieke reden?


A: Ja, dakloosheid kan om verschillende redenen voorkomen, waaronder het onvermogen om huisvesting te betalen of te behouden.

V: Maakt het recht op huisvesting deel uit van de internationale mensenrechtenwetgeving?


A: Ja, het recht op huisvesting is opgenomen in de internationale mensenrechtenwetgeving.

V: Waar in de wereld zijn daklozen te vinden?


A: Daklozen vind je in veel delen van de wereld, waaronder San Francisco in Californië, Dublin in Ierland en Tallinn in Estland.

V: Wat zijn enkele plaatsen waar daklozen slapen?


A: Naast opvangcentra voor daklozen slapen sommige daklozen in warmhoudcentra, verlaten gebouwen, parkeergarages en andere plaatsen die niet voor menselijke bewoning bestemd zijn.

V: Zijn daklozen alleen mensen die helemaal geen onderdak hebben?


A: Nee, de term dakloosheid omvat ook mensen die in opvangcentra of andere tijdelijke vormen van huisvesting slapen.

V: Waarom is het onvermogen om een woning te behouden een reden voor dakloosheid?


A: Huisvesting kan duur zijn en mensen die geen huur kunnen betalen of hun huis niet kunnen onderhouden, kunnen dakloos worden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3