Tandwalvissen

De Odontoceti is een onderorde van de walvisachtigen. Het zijn de tandwalvissen.

Tot de Odontoceti behoren alle walvissen die prooien eten die groter zijn dan plankton. Voorbeelden zijn potvissen, spitssnuitdolfijnen, dolfijnen en andere. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze suborde tanden in plaats van de baleinen van de Mysticeti walvissen. Dit betekent dat zij roofdieren zijn van kleine tot grote prooien.

De potvis Physeter, de orka en de griend Globicephala vangen allemaal grote prooien. Door samenwerking kunnen de orka's prooien vangen die groter zijn dan zijzelf, tot en met de kalveren van de blauwe vinvis. Potvissen zijn gespecialiseerde eters van reuzeninktvissen.

Er zijn ongeveer 73 soorten.

Taxonomie

  • Superfamilie Delphinoidea; bruinvissen, dolfijnen, grienden, orka's, narwallen
  • Superfamilie Inioidea: enkele Zuid-Amerikaanse rivierdolfijnen
  • Superfamilie Lipotoidea: Chinese Rivierdolfijn
  • Superfamilie Physeteroidea: Potvissen
  • Superfamilie Platanistoidea: De eigenlijke Rivierdolfijnen
  • Superfamilie Ziphioidea: Groenlandse walvissen, spitssnuitwalvissen

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3