p53

p53 (of tp53) is een gen dat van vitaal belang is voor veel levensvormen, waaronder de mens. Het codeert voor een eiwit dat kanker onderdrukt. Het wordt ook wel "de bewaker van het genoom" genoemd.

Het p53-gen is het meest gemuteerde gen (>50%) bij kanker bij de mens. Zijn eiwitproduct bindt zich aan het DNA en regelt de genexpressie om mutaties van het genoom te voorkomen.

Het p53-eiwit (TP53) bevindt zich op lage niveaus in menselijke embryonale stamcellen (hESC's). Hierdoor kan de belangrijkste celdeling snel verlopen.

p53 pathway : In een normale cel wordt p53 geïnactiveerd door zijn negatieve regulator, mdm2. Wanneer het DNA beschadigd is, wordt het gen geactiveerd. Eenmaal geactiveerd, stopt p53 de celdelingscyclus. Ofwel wordt de cel hersteld, ofwel treedt apoptose op. Hoe p53 deze keuze maakt is niet bekendZoom
p53 pathway : In een normale cel wordt p53 geïnactiveerd door zijn negatieve regulator, mdm2. Wanneer het DNA beschadigd is, wordt het gen geactiveerd. Eenmaal geactiveerd, stopt p53 de celdelingscyclus. Ofwel wordt de cel hersteld, ofwel treedt apoptose op. Hoe p53 deze keuze maakt is niet bekend


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3