Manoel

Pallas' kat (Otocolobus manul) wordt ook de manul genoemd. Het is een kleine wilde kat met een zeer groot verspreidingsgebied in de graslanden en montane steppen van Centraal-Azië.

Hij heeft te lijden onder de achteruitgang van zijn habitat, minder prooien en de jacht. Hij is op de Rode Lijst van de IUCN geclassificeerd als bijna bedreigd.

Pallas' kat werd voor het eerst beschreven in 1776 door de Duitse natuuronderzoeker Peter Simon Pallas.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3