Natuurkundige grootheid

In de natuurkunde is een fysische grootheid elke fysische eigenschap die kan worden gekwantificeerd, d.w.z. gemeten met getallen. Voorbeelden van fysische grootheden zijn massa, hoeveelheid stof, lengte, tijd, temperatuur, elektrische stroom, lichtsterkte, kracht, snelheid, dichtheid, en vele andere. Een fysische grootheid wordt altijd gemeten aan natuurlijke, niet-levende voorwerpen (levenloze voorwerpen)

Het fundament van de natuurkunde berust op fysische grootheden waarin de natuurwetten worden uitgedrukt. Daarom moeten deze grootheden nauwkeurig worden gemeten. Fysische grootheden worden vaak verdeeld in twee categorieën: basishoeveelheden en afgeleide grootheden. Afgeleide grootheden zijn grootheden die zijn afgeleid van andere fysische grootheden. Voorbeelden van afgeleide grootheden zijn kracht, snelheid, versnelling enz.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3