Gaatjescamera

Een pinhole camera is een camera zonder een conventionele glazen lens. Een uiterst klein gaatje in een dun materiaal kan een beeld creëren wanneer alle lichtstralen van een scène door één enkel punt gaan. Om een redelijk duidelijk beeld te krijgen, moet de opening ongeveer 1/100e van de afstand tot het scherm zijn, of minder. De sluiter van een pinhole camera bestaat meestal uit een met de hand te bedienen klep van een of ander lichtdicht materiaal om het pinhole te bedekken en te ontbloten.

Een veelgebruikte toepassing van een pinhole camera is het vastleggen van de beweging van zonlicht over een lange tijdsperiode. Deze vorm van fotografie wordt zonnegrafie genoemd. Pinhole camera's hebben veel langere belichtingstijden nodig dan conventionele camera's vanwege het kleine diafragma; typische belichtingstijden kunnen variëren van 5 seconden tot uren of dagen.

Het beeld kan op een doorschijnend scherm worden geprojecteerd om het in real time te bekijken (populair voor het bekijken van zonsverduisteringen; zie ook camera obscura).

Principe van een pinhole camera. Lichtstralen van een voorwerp gaan door een klein gaatje om een beeld te vormen.Zoom
Principe van een pinhole camera. Lichtstralen van een voorwerp gaan door een klein gaatje om een beeld te vormen.

Gaten in het bladerdak projecteren beelden van een zonsverduistering op de grond.Zoom
Gaten in het bladerdak projecteren beelden van een zonsverduistering op de grond.

Uitvinding van de pinhole camera

Al heel vroeg in de geschiedenis (zo ver terug als 500 v. Chr.) schreven Grieken als Aristoteles en Euclides over in de natuur voorkomende rudimentaire pinhole camera's, bijvoorbeeld licht dat door de spleten van rieten manden en de kruising van bladeren kan reizen De oude Grieken geloofden echter dat ons oog stralen uitzond die ons in staat stelden te zien. Wat een veel beter begrip van de pinhole camera mogelijk maakte, was de ontdekking dat licht het oog binnenkomt in plaats van het te verlaten. Het was de 10e-eeuwse moslim wiskundige, astronoom en natuurkundige Ibn al-Haytham die dit idee publiceerde.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3