Actief transport

Van actief transport is sprake wanneer moleculen zich over een celmembraan verplaatsen van een lagere concentratie naar een hogere concentratie. Hiervoor is energie nodig, vaak uit adenosinetrifosfaat (ATP). Actief transport wordt gedaan zodat cellen krijgen wat ze nodig hebben, zoals ionen, glucose en aminozuren.

In het algemeen bewegen moleculen zich van een gebied met een hogere concentratie naar een gebied met een lagere concentratie. Om moleculen tegen de concentratiegradiënt in de cel in te krijgen, moet arbeid worden verricht. Dit werk wordt verricht in speciale eiwitten die als poorten in het celmembraan fungeren. De importen moeten door de poorten komen: ze kunnen niet door de bilipide laag van het celmembraan.

Actieve transporteiwittenZoom
Actieve transporteiwitten

Soorten poorten

Er zijn drie hoofdtypen eiwithoudende poorten in celmembranen:

  • Uniporters: zij gebruiken energie uit ATP om moleculen naar binnen te trekken.
  • Symporters: zij gebruiken de beweging in van een molecule om een andere molecule tegen de gradiënt in naar binnen te trekken.
  • Antiporters: de ene stof beweegt tegen de gradiënt in, waarbij energie wordt gebruikt van de tweede stof (meestal Na+, K+ of H+) die tegen de gradiënt in beweegt.

Vragen en antwoorden

V: Wat is actief transport?


A: Bij actief transport bewegen moleculen over een celmembraan van een lagere concentratie naar een hogere concentratie, waarvoor energie nodig is, vaak van adenosinetrifosfaat (ATP).

V: Waarom gebruiken cellen actief transport?


A: Cellen gebruiken actief transport om te krijgen wat ze nodig hebben, zoals ionen, glucose en aminozuren.

V: In het algemeen, welke kant bewegen moleculen op?


A: Over het algemeen bewegen moleculen van een gebied met een hogere concentratie naar een gebied met een lagere concentratie.

V: Wat moet er gedaan worden om moleculen tegen de concentratiegradiënt in de cel in te krijgen?


A: Om moleculen tegen de concentratiegradiënt in de cel in te krijgen, moet er arbeid verricht worden.

V: Waar wordt het werk gedaan bij actief transport?


A: Het werk wordt gedaan in speciale eiwitten die als poorten in het celmembraan fungeren.

V: Kan invoer door de bilipidelaag van het celmembraan komen?


A: Nee, import kan niet door de bilipidelaag van het celmembraan heen en moet door de poorten in het membraan komen.

V: Wat is vaak de energiebron voor actief transport?


A: Vaak is adenosinetrifosfaat (ATP) de energiebron voor actief transport.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3