Quorum

Een quorum is het minimum aantal leden van een organisatie dat aanwezig moet zijn om een wettelijke of officiële vergadering te kunnen houden. Het woord wordt vaak gebruikt in wetgevende vergaderingen, bedrijven en verenigingen die officiële beslissingen nemen. In de statuten van een organisatie staat meestal vermeld hoeveel leden een quorum vormen.

In het geval van wetgevers en overheidsorganen worden de vereisten voor een quorum vaak bij wet of in de grondwet vastgelegd. Sommige organen gebruiken een vast nummer voor een quorum, terwijl andere een percentage van de leden gebruiken. Het is meestal de verantwoordelijkheid van de voorzitter om ervoor te zorgen dat er een quorum aanwezig is. Als er op een vergadering geen quorum is, dan is het in de meeste gevallen de enige zaak die kan worden besproken het nemen van stappen om een quorum te bereiken, om te beslissen over een tijdstip waarop de vergadering moet worden verdaagd en om de vergadering te verdaagd.

Het zelfstandig naamwoord quorum is het meervoud van het Latijnse woord qui, wat "van wie" betekent.

Een soortgelijke term, "quorum-busting", is een tactiek die door leden van een groep wordt gebruikt wanneer ze weten dat ze een stem zullen verliezen. Als er niet genoeg leden komen opdagen voor een vergadering, kan er niet gestemd worden als er geen quorum is. Het is een vertragingstactiek die vergelijkbaar is met een filibuster. Beide worden gebruikt in de hoop dat als een stemming lang genoeg wordt uitgesteld, deze helemaal niet kan plaatsvinden.Zoom


Vragen en antwoorden

V: Wat is een quorum?


A: Een quorum is het minimum aantal leden van een organisatie dat aanwezig moet zijn om de vergadering legaal of officieel te maken.

V: Wie stelt de vereisten voor een quorum vast?


A: In het geval van wetgevende en regeringsorganen worden de vereisten voor een quorum gewoonlijk bij wet of in de grondwet vastgesteld.

V: Hoe bepaalt een organisatie de omvang van het quorum?


A: Sommige organisaties hanteren een vast aantal voor het quorum, terwijl andere een percentage van de leden hanteren.

V: Wat is de verantwoordelijkheid van de voorzitter met betrekking tot het quorum?


A: Het is gewoonlijk de verantwoordelijkheid van de voorzitter om ervoor te zorgen dat het quorum aanwezig is.

V: Wat kan er worden besproken als er niet genoeg mensen aanwezig zijn om het quorum te bereiken?


A: Als er niet voldoende mensen aanwezig zijn om het quorum te bereiken, kunnen in de meeste gevallen alleen de volgende zaken worden besproken: maatregelen nemen om het quorum te bereiken, beslissen wanneer de vergadering wordt geschorst en de vergadering schorsen.

V: Waar komt "quorum" vandaan?


A: Het zelfstandig naamwoord "quorom" komt van het Latijnse woord qui, dat "van wie" betekent.

V: Welke tactiek gebruiken sommige leden wanneer zij weten dat zij hun stem zullen verliezen?


A: Sommige leden gebruiken de zogenaamde "quorom-busting", een vertragingstactiek die vergelijkbaar is met filibusteren, in de hoop dat als de stemming lang genoeg wordt uitgesteld, deze helemaal niet plaatsvindt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3