Radiata

De Radiata is een superfylum dat zowel de stekelhuidigen als de ctenoforen omvat. Het maakt geen deel uit van het gebruikelijke classificatiesysteem en wordt niet door alle biologen gebruikt.

De groep omvat de radiaal symmetrische dieren van de Eumetazoa. De stekelhuidigen zijn echter lid van de Bilateria, omdat ze in hun ontwikkelingsstadia tweezijdige symmetrie vertonen. Hun radiale symmetrie is secundair.

Thomas Cavalier-Smith definieerde in 1983 een subkoninkrijk genaamd Radiata, bestaande uit de phyla Porifera, Myxozoa, Placozoa, Cnidaria en Ctenophora in Radiata, dat wil zeggen alle dieren die zich niet in Bilateria bevinden.

De Vijf Koninkrijksclassificatie van Lynn Margulis en K.V. Schwartz houdt alleen Cnidaria en Ctenophora in Radiata.

Cladistische classificaties herkennen Radiata niet als een clade. De radiata zijn in die zin diploblastisch, wat betekent dat ze twee primaire kiemlagen hebben: het endoderm en het ectoderm. Het gebruik van de term Radiata door Cavalier-Smith omvat ook dieren met een enkele kiemlaag, zoals sponzen.

Hoewel radiale symmetrie meestal wordt gegeven als een definiërend kenmerk van stralen, zijn enkele leden van de klasse Anthozoa, die nu worden beschouwd als de meest basale en oudste groep cnidariërs, in feite bilateraal symmetrisch.

Nieuwer onderzoek wijst er sterk op dat de bilaterale symmetrie evolueerde voor de splitsing tussen Cnidaria en Bilateria: de radiaalsymmetrische cnidariërs zijn secundair geëvolueerd. Dit betekent dat het bilaterisme bij soorten als N. vectensis een primaire oorsprong heeft. Ook de vrijzwemmende planula-larven van cnidariërs vertonen tweezijdige symmetrie. Ctenoforen vertonen biradiale symmetrie.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Radiata?


A: De Radiata is een superfylum dat zowel de stekelhuidigen als de ctenoforen omvat. Het maakt geen deel uit van het gebruikelijke classificatiesysteem, en wordt niet door alle biologen gebruikt.

V: Welke symmetrie vertonen stekelhuidigen?


A: Echinodermen vertonen bilaterale symmetrie in hun ontwikkelingsstadia, hoewel hun radiale symmetrie secundair is.

V: Wie definieerde een subkoninkrijk met de naam Radiata?


A: Thomas Cavalier-Smith definieerde in 1983 een subkoninkrijk genaamd Radiata, bestaande uit de phyla Porifera, Myxozoa, Placozoa, Cnidaria en Ctenophora in Radiata.

V: Erkent de Cladistische classificatie Radiata als een clade?


A: Nee, Cladistische classificaties erkennen Radiata niet als een clade.

V: Hoeveel primaire kiemlagen heeft Radiata?


A: Radiata heeft twee primaire kiemlagen - endoderm en ectoderm.

V: Zijn er cnidaria die bilateraal symmetrisch zijn?


A: Ja, sommige leden van de klasse Anthozoa zijn feitelijk bilateraal symmetrisch, terwijl andere in tweede instantie radiale symmetrie vertonen. Bovendien vertonen vrijzwemmende planula larven van cnidaria ook bilaterale symmetrie.

V: Welke symmetrie vertonen ctenoforen?


A: Ctenoforen vertonen biradiale symmetrie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3