Relatieve chronologie

Relatieve datering is het soort geochronologie dat de relatieve volgorde van de gebeurtenissen in het verleden bepaalt. Het idee is om de leeftijd van een object of gebeurtenis te vinden door deze te vergelijken met een ander object of gebeurtenis, of door gebruik te maken van aanwijzingen uit de omgeving of omstandigheden waarin het gevonden is. Relatieve datering gaat niet over het vinden van de absolute leeftijd. In de geologie kunnen gesteente of oppervlakkige afzettingen, fossielen en lithologieën gebruikt worden om de ene stratigrafische kolom met de andere te correleren. Voor de ontdekking van radiometrische datering in het begin van de 20e eeuw gebruikten archeologen en geologen relatieve datering om de ouderdom van materialen te bepalen.

Radiometrische datering daarentegen is een middel tot absolute datering. Relatieve datering kan alleen de volgorde bepalen waarin een reeks gebeurtenissen zich heeft voorgedaan, niet wanneer ze zich hebben voorgedaan. Toch blijft het een nuttige techniek. Relatieve datering door middel van biostratigrafie is de voorkeursmethode in de paleontologie en is in sommige opzichten nauwkeuriger. De Wet van Superpositie stelt dat oudere lagen dieper in een site zullen zijn dan recentere lagen. Deze wet was de 'relatieve datering' voorkeursmethode in de geologie van de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.

Opgravingen in Hamburg: De verschillende lagen (of lagen) hebben verschillende kleuren.Zoom
Opgravingen in Hamburg: De verschillende lagen (of lagen) hebben verschillende kleuren.

Principe van superposities: Lagen die verder naar beneden liggen zijn ouder dan de lagen erboven. Dit betekent dat laag 1 ouder is dan beide lagen 2 en 3.Zoom
Principe van superposities: Lagen die verder naar beneden liggen zijn ouder dan de lagen erboven. Dit betekent dat laag 1 ouder is dan beide lagen 2 en 3.

Vragen en antwoorden

V: Wat is relatieve datering?


A: Relatieve datering is een geochronologische methode die gebruikt wordt om de relatieve volgorde van gebeurtenissen in het verleden te bepalen door ze te vergelijken met andere gebeurtenissen of door omgevings- en indirecte aanwijzingen te gebruiken.

V: Wat is het verschil tussen relatieve datering en radiometrische datering?


A: Het verschil tussen relatieve datering en radiometrische datering is dat de eerste alleen de volgorde van gebeurtenissen kan bepalen, terwijl de laatste de absolute leeftijd van een voorwerp of gebeurtenis kan bepalen.

V: Wat kan er in de geologie gebruikt worden om de ene stratigrafische kolom met de andere te correleren?


A: Rots of oppervlakkige afzettingen, fossielen en lithologieën kunnen gebruikt worden om de ene stratigrafische kolom met de andere te correleren.

V: Wat gebruikten archeologen en geologen vóór de ontdekking van radiometrische datering om de ouderdom van materialen te bepalen?


A: Vóór de ontdekking van radiometrische datering gebruikten archeologen en geologen relatieve datering om de ouderdom van materialen te bepalen.

V: Wat is de Wet van Superpositie van Steno?


A: De Wet van Superpositie van Steno stelt dat oudere lagen zich dieper in een vindplaats bevinden dan recentere lagen.

V: Wat is de voorkeursmethode voor relatieve datering in de paleontologie en waarom?


A: De voorkeursmethode voor relatieve datering in de paleontologie is biostratigrafie omdat deze als nauwkeuriger wordt beschouwd dan andere methoden.

V: Kan relatieve datering de absolute leeftijd van een object of gebeurtenis bepalen?


A: Nee, relatieve datering kan alleen de volgorde bepalen waarin een reeks gebeurtenissen plaatsvond, niet wanneer ze plaatsvonden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3