Paleontologie

Paleontologie of Paleontologie is de studie van fossielen van levende wezens, en hun fylogenie (evolutionaire relaties). Het hangt af van basiswetenschappen zoals zoölogie, plantkunde en historische geologie. De term paleobiologie impliceert dat de studie de paleoecologie van de betreffende groepen zal onderzoeken.

In de paleozoölogie wordt de evolutie van die fylla met fossielen bestudeerd: zie Lijst van dierlijke fylla. In de paleobotanie worden fossiele planten bestudeerd. In de historische geologie geven de vorming, volgorde en datering van gesteentelagen informatie over vroegere omgevingen.

Een fossiel is elk soort leven dat meer dan tienduizend jaar oud is en bewaard wordt in elke vorm die we vandaag de dag kunnen bestuderen. Het fossielenbestand is altijd onvolledig, en latere ontdekkingen kunnen de bekende overleving van een groep verlengen. Zie Lazarus taxon.

Sommige paleontologen bestuderen fossielen van micro-organismen, levende wezens die te klein zijn om zonder microscoop te zien, terwijl andere paleontologen fossielen van reuzendinosaurussen bestuderen.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3