Fossiel

Een fossiel is het overblijfsel of spoor van een oud levend wezen.

Fossielen van dieren, planten of protisten komen voor in sedimentair gesteente.

In een typisch fossiel blijft de lichaamsvorm behouden, maar de oorspronkelijke moleculen waaruit het lichaam is opgebouwd zijn vervangen door wat anorganisch materiaal, zoals calciumcarbonaat (CaCO3) of siliciumdioxide (SiO2). Het fossiel voelt aan en is gemaakt van gesteente. Het is gemineraliseerd of versteend (letterlijk, veranderd in gesteente).

Een fossiel kan ook een afdruk of indruk zijn van een levend ding dat in de gefossiliseerde modder van een lang vervlogen tijdperk is achtergebleven.

Sommige organismen fossiliseren goed, andere niet. De meest voorkomende fossielen zijn die welke zijn achtergelaten door organismen die harde materialen produceren. De harde, kalkhoudende schelpen van weekdieren (zoals mosselen en slakken) en van de nuchtere brachiopoden (ook wel lampshells genoemd) zijn daar voorbeelden van. Deze in zee levende schelpdieren hebben veel fossielhoudende (d.w.z. fossiel dragende) kalkhoudende lagen in de aarde geproduceerd.

Zachtaardige organismen kunnen in bijzondere omstandigheden fossiliseren: de Ediacaran-biota is daar een goed voorbeeld van.

De bekendste fossielen voor het grote publiek zijn die van de reusachtige, prehistorische dinosaurussen. De gefossiliseerde botten en gefossiliseerde sporen van deze enorme, oude reptielen zijn te zien in vele musea voor natuurgeschiedenis en aardwetenschappen.

De studie van fossielen door geologen en biologen staat bekend als paleontologie. Als de studie levende wezens in hun ecologische context plaatst, wordt het paleobiologie genoemd.

Drie kleine ammoniet fossielen, elk ongeveer 1,5 cm in doorsnee.
Drie kleine ammoniet fossielen, elk ongeveer 1,5 cm in doorsnee.

Een fossiel van een trilobiet die zo'n 444 miljoen jaar geleden leefde
Een fossiel van een trilobiet die zo'n 444 miljoen jaar geleden leefde

Lagere Proterozoïsche stromatolieten uit Bolivia, Zuid-Amerika. Deze werden geproduceerd door cyanobacteriën. Gepolijste verticale plak door rotsen
Lagere Proterozoïsche stromatolieten uit Bolivia, Zuid-Amerika. Deze werden geproduceerd door cyanobacteriën. Gepolijste verticale plak door rotsen

Een mug en een vlieg gevangen in barnsteen
Een mug en een vlieg gevangen in barnsteen

Fossiele sprinkhaan uit het vroegste Opper-Krijt, ~95 miljoen jaar geleden, Santana Formatie, Brazilië
Fossiele sprinkhaan uit het vroegste Opper-Krijt, ~95 miljoen jaar geleden, Santana Formatie, Brazilië

Plaatsen van speciale conservering

Er zijn enkele sites waar fossielen zijn gevonden met opmerkelijke details, of in grote aantallen. Paleontologen noemen deze vindplaatsen met de Duitse term Lagerstätten. De La Brea teerputten in Los Angeles is zo'n plek. Zo ook de Solnhofen-kalksteengroeves in Beieren.

Soorten fossielen

Microscopische of zeer kleine fossielen worden "microfossielen" genoemd; terwijl grotere, macroscopische fossielen - zoals die van zeeschelpen en zoogdieren - "macrofossielen" worden genoemd. Natuurlijke stenen die op gefossiliseerde organismen lijken, maar helemaal geen fossielen zijn, worden "pseudofossielen" genoemd.

Hoewel de meeste fossielen worden gevormd uit de harde delen van organismen, zijn er ook indirecte tekenen van prehistorisch leven. Voorbeelden zoals het spoor van een worm of de voetafdruk van een dier zijn vrij algemeen. Ze staan bekend als sporenfossielen. Gefossiliseerde uitwerpselen, uitwerpselen of stront staat bekend als een coproliet. Chemische sporen van prehistorische organismen wordt een chemofossiel genoemd. Voorwerpen gemaakt door prehistorische mensen worden artefacten genoemd.

Zelfs wanneer de resten van zachtaardige dieren verdwenen zijn, kunnen er afdrukken, schimmels of koolstofsporen permanent achterblijven. In bijzondere gevallen hebben we dus zelfs fossielen van kleine, zachte ongewervelde dieren.

Soms wordt een fossiel geproduceerd als gevolg van droogte (uitdroging), bevriezing of dennenhars. Gemummificeerde dieren, met ijs bedekte wollen mammoeten en met insecten gevulde amber zijn voorbeelden van zulke fossielen.

Levende fossielen zijn echter helemaal geen fossielen. In plaats daarvan zijn het moderne organismen die sterk lijken op hun prehistorische voorouders van vele miljoenen jaren geleden. De ginkgoboom, de coelacanth en de degenkrab zijn daar goede voorbeelden van.

Vroegtijdige kennisgeving van fossielen

Veel pre-wetenschappelijke volkeren merkten fossielen op, maar dachten niet allemaal dat ze de overblijfselen van levende wezens waren. Misschien was de eerste die een verslag van zijn gedachte achterliet de Oudgriekse filosoof Xenophanes (ongeveer 570BC-470BC). p387 Zijn ideeën werden door latere schrijvers gerapporteerd:

"Schelpen [worden] gevonden in het midden van het land, en op de bergen. In de steengroeven van Syracuse zijn de indrukken van een vis en zeewier gevonden; op Paros de indruk van een laurierblad in de diepte van een steen, en op Malta de afgeplatte vorm van zeeschepsels [zijn gevonden]. Deze zijn, zo zegt hij, ontstaan toen alles lang geleden bedekt was met modder, en de indruk is uitgedroogd in de modder". Guthrie p387

Deze ideeën werden in de 17e eeuw herontdekt in Europa. Nicolas Steno in Nederland en Robert Hooke van de Royal Society in Londen schreven beiden en gaven lezingen over fossielen. In de 18e eeuw begon men met het verzamelen van fossielen en begon men serieus na te denken over de geologie. In de 19e eeuw werd geologie een moderne wetenschap, en fossielen speelden een rol in de evolutietheorie.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3