Repertoire

Repertoire (spreek uit: "Re-per-twahr") is een Frans woord dat gebruikt wordt in de muziek en in het theater. Het betekent een lijst van muziekstukken of toneelstukken. Soms wordt het Engelse woord repertory gebruikt.

Wanneer een pianist het over zijn "repertoire" heeft, bedoelt hij alle stukken die hij kan spelen. De meeste beroemde musici hebben een breed repertoire (zij kunnen een heleboel stukken spelen).

Onder "pianorepertoire" wordt verstaan alle muziek die voor de piano is geschreven. De viool heeft een veel groter solorepertoire dan de altviool. Dat betekent dat er veel meer solomuziek voor de viool is geschreven dan voor de altviool.

Een theatergezelschap kan een "repertoire" hebben. Dat zijn alle stukken die zij regelmatig opvoeren. Soms worden theatergezelschappen "repertoiretheaters" genoemd, omdat zij een bepaalde lijst hebben van toneelstukken die zij opvoeren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3