Repertoire

Repertoire (spreek uit: "Re-per-twahr") is een Frans woord dat gebruikt wordt in de muziek en in het theater. Het betekent een lijst van muziekstukken of toneelstukken. Soms wordt het Engelse woord repertory gebruikt.

Wanneer een pianist het over zijn "repertoire" heeft, bedoelt hij alle stukken die hij kan spelen. De meeste beroemde musici hebben een breed repertoire (zij kunnen een heleboel stukken spelen).

Onder "pianorepertoire" wordt verstaan alle muziek die voor de piano is geschreven. De viool heeft een veel groter solorepertoire dan de altviool. Dat betekent dat er veel meer solomuziek voor de viool is geschreven dan voor de altviool.

Een theatergezelschap kan een "repertoire" hebben. Dat zijn alle stukken die zij regelmatig opvoeren. Soms worden theatergezelschappen "repertoiretheaters" genoemd, omdat zij een bepaalde lijst hebben van toneelstukken die zij opvoeren.

Vragen en antwoorden

V: Wat betekent het Franse woord "repertoire"?


A: Het Franse woord "repertoire" betekent een lijst van muziekstukken of toneelstukken.

V: Wat is een ander woord dat gebruikt kan worden in plaats van "repertoire"?


A: Soms wordt het Engelse woord "repertory" gebruikt in plaats van "repertoire".

V: Wat betekent het als een pianist over zijn "repertoire" spreekt?


A: Als een pianist het over zijn "repertoire" heeft, betekent dat alle muziekstukken die hij kan spelen.

V: Hebben beroemde musici meestal een klein of een groot repertoire?


A: De meeste beroemde musici hebben een groot repertoire omdat ze veel stukken kunnen spelen.

V: Wat betekent "pianorepertoire"?


A: "Piano repertoire" betekent alle muziek die voor de piano geschreven is.

V: Welk instrument heeft een groter solorepertoire: de viool of de altviool?


A: De viool heeft een veel groter solorepertoire dan de altviool, wat betekent dat er veel meer solomuziek voor de viool geschreven is dan voor de altviool.

V: Wat betekent het als een theatergezelschap een "repertoire" heeft?


A: Als een theatergezelschap een "repertoire" heeft, betekent dat alle stukken die ze regelmatig opvoeren. Soms worden theatergezelschappen "repertoiretheaters" genoemd omdat ze een bepaalde lijst met stukken hebben die ze opvoeren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3