Ademhalingsstelsel

Voor het biochemische proces, zie ademhaling

Het ademhalingssysteem, ook wel het gasuitwisselingssysteem genoemd, is het lichaam dat zich ontdoet van kooldioxide en zuurstof opneemt. Kooldioxide, een afvalproduct, gaat uit het lichaam. Zuurstof, die het lichaam nodig heeft, komt binnen. De longen zijn het belangrijkste orgaan om dit te doen.

De eerste stap in dit proces is het inademen van lucht, of het inhaleren. Inademen betekent zuurstofrijke lucht in het lichaam brengen. Uitademing betekent het uitademen van lucht die rijk is aan kooldioxide uit het lichaam. De tweede stap is gasuitwisseling in de longen waarbij zuurstof in het bloed wordt verspreid en de kooldioxide uit het bloed wordt verspreid. Het derde proces is de celademhaling, die de chemische energie produceert die de cellen in het lichaam nodig hebben, en kooldioxide. Tot slot wordt de kooldioxide van de celademhaling uit het lichaam uit de longen geademd.

Ademhaling

Ademhaling is de eerste stap in de ademhaling. Om te kunnen ademen heeft het lichaam een constante toevoer van zuurstof nodig, wat gebeurt door te ademen. Inademen is het inademen van lucht. Om te inhaleren zetten de longen uit, waardoor de luchtdruk in de longen afneemt. Dit wordt veroorzaakt door twee acties. Het middenrif (een vel spierweefsel dat de longen van de buik scheidt) wordt naar beneden getrokken. Ook de spieren tussen de ribben trekken samen om de borstkas uit te zetten. Beide acties zetten de longen uit. Om de vergrote longen te vullen, komt de lucht van buitenaf bij hogere druk in het gebied van de lage druk in de longen terecht. De lucht gaat eerst door de neus en de mond, dan door het strottenhoofd (stemkastje), dan door de luchtpijp (luchtpijp), en dan in de longen en komt naar buiten.

De longen zijn gemaakt van vele buizen of takken. Als de lucht de longen binnenkomt, gaat het eerst door takken die de bronchiën worden genoemd, vervolgens door kleinere takken die bronchioles worden genoemd, en tenslotte in de luchtzakken. Gasuitwisseling vindt plaats in de luchtzakken waar zuurstof wordt uitgewisseld met kooldioxide. De kooldioxide in de luchtzakken moet nu worden uitgeademd of uitgeademd. In het omgekeerde proces van inademing ontspannen het middenrif en de ribbenspieren zich, waardoor de longen kleiner worden. Omdat de luchtdruk in de longen groter is wanneer de longen kleiner zijn, wordt de lucht naar buiten geduwd. De uitgeademde lucht heeft een hoge concentratie kooldioxide en een lage concentratie zuurstof. Het maximale volume lucht dat kan worden ingeademd en uitgeademd wordt de vitale capaciteit van de longen genoemd en kan oplopen tot vijf liter.

Gasbeurs

Structure of the air sac

De ingeademde lucht gaat naar de luchtzakken aan het eind van elke bronchiole. De luchtzakken worden alveolen genoemd - ze hebben een groot oppervlak en zijn vochtig, dun en dicht bij de bloedtoevoer. De ingeademde lucht heeft een veel grotere concentratie zuurstof dan kooldioxide, terwijl het bloed dat naar de longen stroomt meer kooldioxide bevat dan zuurstof. Hierdoor ontstaat een concentratiegradiënt tussen de lucht in de luchtzakken en het bloed, wat betekent dat er meer zuurstof in de lucht zit dan in het bloed.

Als membraan kan zuurstof gemakkelijk in en uit diffunderen. Zuurstof in hoge concentratie in de luchtzakken verspreidt zich in het bloed waar de zuurstofconcentratie laag is, en kooldioxide in hoge concentratie in het bloed verspreidt zich in de luchtzakken waar de kooldioxideconcentratie laag is. De zuurstof in het bloed komt in de bloedsomloop terecht en wordt gebruikt door de cellen in het lichaam. De kooldioxide in de luchtzakken wordt uit het lichaam uitgeademd.

Gerelateerde pagina's

  • Ademhaling
  • Ademhalingskanaal

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3