Hart en vaatstelsel

De bloedsomloop (ook wel cardiovasculair systeem genoemd) is het lichaamssysteem dat het bloed door het lichaam beweegt. Het bestaat uit het hart en de bloedvaten.

Bloedvaten die bloed afnemen van het hart zijn slagaders. Slagaders verdelen zich in kleinere slagaders als ze van het hart weggaan. De kleinere slagaders die in verbinding staan met de haarvaten, worden arterioles genoemd.

Bloedvaten die bloed afnemen naar het hart zijn aders. De aders worden groter als ze naar het hart gaan. De kleinste aders worden venules genoemd. Uitgesproken (VEHN-scholen)

Haarvaten gaan tussen slagaders en aders. Haarvaten zijn vrij dun, vandaar de naam die afkomstig is van het Latijnse capillus dat "haar" betekent.

Dus bloedbewegingen: hart→kwartel→capillair→venule→hart. Dit wordt circulatie genoemd. Er zijn twee verschillende bloedsomlopen in de bloedsomloop. De systemische circulatie is hoe het bloed naar het grootste deel van het lichaam gaat. De pulmonale circulatie is hoe het bloed door de longen gaat. (Pulmonary betekent ¨over de longen¨). Zo werkt het bij zoogdieren, ook bij mensen. De bloedsomloop van andere gewervelde dieren verschilt enigszins.

Systemische circulatie

Bloed dat van de linkerkant van het hart komt zit vol met zuurstof en voedingsstoffen. Voedingsstoffen zijn stoffen die uw lichaam nodig heeft om te leven, zoals eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. Het bloed brengt de zuurstof en voedingsstoffen naar uw lichaam.

Dit bloed in systemische slagaders dat vol met zuurstof en voedingsstoffen zit, is systemisch slagaderlijk bloed. Het wordt soms gewoon slagaderlijk bloed genoemd.

De grootste systemische slagader in het lichaam is de aorta. Dit is het grote bloedvat dat uit het hart komt. Kleinere slagaders vertakken zich af van de aorta. Deze slagaders hebben kleinere slagaders die zich van hen aftakken. De kleinste slagaders veranderen in arterioles.

De kleinste bloedvaten zijn haarvaten. Systemische arterioles veranderen in haarvaten. Het bloed van de arterioles gaat in de haarvaten. Daar gaan zuurstof en voedingsstoffen uit het bloed naar het weefsel rond de haarvaten. Het bloed neemt ook kooldioxide en afval op uit het weefsel. Het netwerk van haarvaten dat het bloed naar een gebied brengt, wordt een capillair bed genoemd.

Aan de andere kant van het capillair verandert het in een venule. Venules zijn de kleinste aders. De aders nemen het bloed terug naar het hart. Als de aderen teruggaan naar het hart, smelten ze samen en worden ze groter. De grootste systemische aders in het lichaam zijn de vena cava. Er zijn twee vena cava. De inferieure vena cava neemt bloed af van het onderste deel van het lichaam naar de rechterkant van het hart. (In de anatomie betekent inferieur hieronder.) De superieure vena cava neemt bloed af van het bovenste deel van het lichaam naar het hart. (Superieur betekent boven.)

Het hart en de grote vatenZoom
Het hart en de grote vaten

Longcirculatie

Deze zelfde beweging van bloed gaat door de longen in de pulmonale circulatie.

Het bloed dat de vena cava ader naar het hart brengt zit vol met kooldioxide. Het heeft veel minder zuurstof dan (systemisch) arterieel bloed. De rechterzijde van het hart duwt het veneuze bloed in de longslagader. De longslagader brengt het bloed naar de longen. In de longen gaat het bloed door het pulmonale capillaire bed. (De haarvaten die in de longen zitten). Hier krijgt het meer zuurstof. Het laat ook kooldioxide vallen. (Dit is het tegenovergestelde van wat er gebeurt in capillaire bedden in de rest van het lichaam. In de systemische circulatie laat het bloed zuurstof vallen en neemt het kooldioxide op).

Na het pulmonale capillaire bed gaat het bloed naar de longaders. Dit pulmonale veneuze bloed zit nu vol met zuurstof. De longaders nemen bloed af aan de linkerzijde van het hart. Daarna gaat het bloed weer naar de systemische circulatie.

De shunt

De aders van de darmspleet naar de lever, alvorens terug te keren naar de rechterboezem en de hartkamer. De shunt wordt de leverportaalader genoemd.

De betekenis hiervan is als volgt. De lever is de belangrijkste chemische fabriek van het lichaam. Het neemt de stroom van voedingsstoffen uit de darm op, en past deze aan aan wat het lichaam nodig heeft. Het kan overtollige voedingsstoffen opslaan, of extra voedingsstoffen uit de opslag vrijgeven. Het kan de chemische samenstelling van veel voedingsstoffen veranderen. Op deze manier past het zich aan aan de vele verschillende soorten voedsel die het lichaam verteert.

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is de bloedsomloop?


A: De bloedsomloop, ook bekend als het hart- en vaatstelsel, is het lichaamssysteem dat bloed door het hele lichaam verplaatst.

V: Waaruit bestaat de bloedsomloop?


A: De bloedsomloop bestaat uit het hart en de bloedvaten.

V: Wat vervoert bloed?


A: Bloed vervoert diverse stoffen die het lichaam nodig heeft, en voert afvalstoffen of schadelijke stoffen af.

V: Wat zijn slagaders?


A: Slagaders zijn bloedvaten die het bloed van het hart afvoeren.

V: Wat zijn haarvaten?


A: Haarvaten zijn bloedvaten die kleinere slagaders met aders verbinden.

V: Wat zijn aders?


A: Aders zijn bloedvaten die bloed naar het hart toe voeren.

V: Zijn er verschillende bloedsomlopen in de bloedsomloop?


A: Ja, er zijn twee verschillende bloedsomlopen in de bloedsomloop: de systemische en de pulmonale. De systemische circulatie is de manier waarop het bloed naar het grootste deel van het lichaam gaat, terwijl de pulmonale circulatie de manier is waarop het bloed door de longen gaat.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3